Buôn gì có lãi cao

  Vốn ít buôn gì lãi cao? Quần áo là một trong những mặt  hàng dễ bán với số vốn không lớn. Kinh nghiệm buôn...