Cách kiếm tiền vào Ban đêm, ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Hải Phòng... (học từ mô hình mẫu ở BangKok Thái Lan) - BYTUONG

Cách kiếm tiền vào Ban đêm, ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Hải Phòng… (học từ mô hình mẫu ở BangKok Thái Lan)

Cách kiếm tiền vào Ban đêm, ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Hải Phòng... (học từ mô hình mẫu ở BangKok Thái Lan)

Cách kiếm tiền vào Ban đêm, ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Hải Phòng... (học từ mô hình mẫu ở BangKok Thái Lan)

Nhũng tuyến phố tại BangKok Thái Lan được mở xuyên đêm để tiếp đón các du khách trong và ngoài nước, nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách, giúp tăng số tiền họ sẽ chi ra tại đây.

Có thể nói rằng, các hoạt động kiếm tiền về đêm ngày càng phát triển, và đây là một trong những yếu tố giúp thu hút khách hàng đến với địa điểm du lịch đó. Ngay cả Nhật Bản, một quốc gia chỉ cho phép mở cửa các hoạt động kinh doanh từ sáng tới 6h chiều đã quyết định mở cửa khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế về đêm.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm