Your đi với is hay are? sử dụng Your (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Your đi với is hay are? sử dụng Your (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Your đi với is hay are? sử dụng Your

  • Dùng Are khi danh từ theo sau Your là số nhiều
  • Dùng is danh từ theo sau Your là số ít
  • Dùng is hay are phụ thuộc phần lớn dựa vào số ít hay số nhiều mà đại từ, tên riêng , danh từ đi kèm với từ.
  • nếu có 2 tên riêng thì dùng với are

Your là đại từ sở hữu, tuỳ theo danh từ đi sau nó là số ít hay số nhiều mới có thể quyết định được dùng is hay are. Dạng sở hữu hay ktetic là một từ hoặc cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để diễn đạt mối quan hệ sở hữu theo nghĩa rộng. Điều này có thể bao gồm quyền sở hữu nghiêm ngặt hoặc một số loại quan hệ khác ít nhiều giống với nó.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Hầu hết các ngôn ngữ châu Âu có các dạng sở hữu liên quan đến đại từ nhân xưng, chẳng hạn như tiếng Anh my, your, our, their. Chúng được sử dụng theo hai cách chính (với một thuật ngữ khác nhau cho mỗi cách): với các danh từ như in my car, your sister, his boss. Ở đây, hình thức sở hữu đóng vai trò là yếu tố xác định quyền sở hữu.

Nội dung về Your đi với is hay are? sử dụng Your được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Your đi với is hay are? sử dụng Your? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Your đi với is hay are? sử dụng Your trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Your đi với is hay are? sử dụng Your trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Hiểu rõ Are sử dụng khi chúng ta muốn nói về số nhiều, số lượng lớn hơn 2
  • Đối với is khi kết hợp your thì liên quan đến danh từ mang theo của your, nếu không sẽ không xác định được nên dùng từ nào cho phù hợp.