Vocational là gì? Vocational (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Vocational là gì? Vocational (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Vocational là gì? Vocational

Vocational là Giáo dục nghề nghiệp là giáo dục chuẩn bị cho mọi người trở thành kỹ thuật viên hoặc tham gia vào các nghề thủ công lành nghề hoặc để kinh doanh như thương nhân hoặc nghệ nhân. Giáo dục nghề nghiệp cũng có thể được coi là loại hình giáo dục được cung cấp cho một cá nhân để chuẩn bị cho cá nhân đó có được việc làm hoặc tự kinh doanh với các kỹ năng cần thiết. Giáo dục nghề nghiệp được biết đến với nhiều tên khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia liên quan, bao gồm giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật, hoặc các từ viết tắt như TVET (giáo dục và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề) và TAFE (giáo dục kỹ thuật và nâng cao).
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Vocational có nghĩa là Đào tạo nghề, giáo dục nghề, đào tạo hành nghề, giảng dạy nghề nghiệp, công tác đào tạo ngành nghề, giảng dạy công việc, nghề nghiệp, Ngành nghề, học nghề

Nội dung về Vocational là gì? Vocational được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Vocational là gì? Vocational ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Vocational là gì? Vocational trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Vocational là gì? Vocational trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Vocational Trong Kinh doanh kinh tế là chiến lược quan trọng của các cơ quan chuyên môn nhằm bảo đảm nguồn lực cho xã hội.
  • Trong thời đại công nghệ, doanh nghiệp cũng tham gia vào hoạt động Vocational để tự phát triển thêm nguồn lực tốt cho chính doanh nghiệp của mình.