Trái nghĩa với Matchless là gì? propelling (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Trái nghĩa với Matchless là gì? propelling (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Trái nghĩa với Matchless là gì? propelling

Trái nghĩa Matchless là ordinary. Matchless có nghĩa là Không có bình đẳng, vô song, nổi bật hơn cả. Không có sự phù hợp, không có sự bình đẳng. không cộng sự. Không khớp hoặc ngang bằng; không khớp. Phong tục tập quán; bình thường; thường xuyên; thông thường. Có thẩm quyền trực tiếp để quyết định một vụ án, thay vì được giao quyền đó, với tư cách là một thẩm phán. Một quán trọ, quán rượu, v.v., nơi những bữa ăn như vậy được phục vụ. Không đặc biệt tốt; không tốt hơn mức trung bình.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Matchless có nghĩa là không công bằng, khác biệt, khác nhau , không giống nhau, sự đối xử không dựa trên tiêu chí tiêu chuẩn mà có thiên vị

propelling có nghĩa là Lực đẩy gây nên những ảnh hưởng

Nội dung về Trái nghĩa với Matchless là gì? propelling được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Trái nghĩa với Matchless là gì? propelling ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Trái nghĩa với Matchless là gì? propelling trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Trái nghĩa với Matchless là gì? propelling trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Matchless trong Kinh doanh là hiện tượng thường thấy khi doanh nghiệp dù đã nỗ lực cố gắng nhưng trọng số theo nguyên tắc “người giàu càng giàu” có thể tạo ra hiệu ứng vốn làm cho Matchless xảy ra.
  • propelling trong Kinh doanh liên quan đến hiệu ứng bánh đà