Touch time là gì? temerarious (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Touch time là gì? temerarious (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Touch time là gì? temerarious

Touch time có nghĩa là Thời gian kết nối, thời gian tương tác,  tổng thời gian làm việc trên xe và gia tăng giá trị cho công việc đó. Đây thường chỉ là một phần nhỏ trong tổng số thời gian của xe hơi tại cửa hàng; phần lớn thời gian được sử dụng cho việc chờ đợi, di chuyển và xếp hàng. Trong môi trường tinh gọn, nếu chúng ta không gia tăng giá trị, thì đó được gọi là “lãng phí”. Để tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày nay, bạn phải nhìn từ bên trong để cải thiện lợi nhuận, vì các nhà cung cấp việc làm không muốn trả nhiều hơn cho cùng một công việc. Trong chu kỳ sửa chữa, bạn chỉ phải trả cho giá trị gia tăng.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

temerarious có nghĩa là Cả gan, không sợ sệt, không lo lắng, liều lĩnh khi đối diện những khó khăn hoặc thách thức , hoặc là một vấn đề.

Nội dung về Touch time là gì? temerarious được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Touch time là gì? temerarious ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Touch time là gì? temerarious trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Touch time là gì? temerarious trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • temerarious trong Kinh doanh được xác định như một yếu tố quan trọng tạo nên tinh thần làm việc “máu lửa”, không e ngại trước khó khăn.
  • temerarious có thể được xây dựng như một văn hóa nhằm tăng nhiệt huyết của công ty.