To lớn trong tiếng Nhật? To lớn tiếng Nhật Bản (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về To lớn trong tiếng Nhật? To lớn tiếng Nhật Bản (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

To lớn trong tiếng Nhật? To lớn tiếng Nhật Bản

To lớn trong tiếng Nhật là 大きい, nhưng nếu muốn nói về kích thước to lớn thì trong tiếng Nhật là 大きさ.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

To lớn tiếng Nhật Bản đọc là Ookii.

Dekai có nghĩa là nó có kích thước lớn.
Nếu bạn bắt đầu học tiếng Nhật, đầu tiên bạn sẽ được biết từ tương đương với “大” là “ookii (お お き い: 大 き い)”.
Ở Nhật Bản, từ “ookii” được sử dụng hàng ngày, nhưng trong cuộc nói chuyện nhỏ, từ “dekai” cũng được sử dụng.

Nội dung về To lớn trong tiếng Nhật? To lớn tiếng Nhật Bản được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về To lớn trong tiếng Nhật? To lớn tiếng Nhật Bản ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về To lớn trong tiếng Nhật? To lớn tiếng Nhật Bản trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của To lớn trong tiếng Nhật? To lớn tiếng Nhật Bản trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Từ loại của to lớn 大きい là một tính từ, liên quan đến hậu tố được thêm vào.
  • Từ gần nghĩa với to lớn trong tiếng Nhật là 高さ (chiều cao, cao).