Tiêu chuẩn kỹ thuật là gì – Các loại tiêu chuẩn (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Tiêu chuẩn kỹ thuật là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Tiêu chuẩn kỹ thuật là gì

Tiêu chuẩn kỹ thuật tiếng Anh là Technical standards. Tiêu chuẩn kỹ thuật là quy chuẩn hoặc yêu cầu được thiết lập cho một nhiệm vụ kỹ thuật có thể lặp lại được áp dụng cho việc sử dụng phổ biến và lặp lại các quy tắc, điều kiện, hướng dẫn hoặc đặc tính đối với sản phẩm hoặc các quá trình và phương pháp sản xuất liên quan và các thông lệ liên quan đến hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm định nghĩa các thuật ngữ; phân loại các thành phần; phân định các thủ tục; đặc điểm kỹ thuật của kích thước, vật liệu, hiệu suất, thiết kế hoặc hoạt động; đo lường chất lượng và số lượng trong việc mô tả vật liệu, quy trình, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ hoặc thực hành; phương pháp thử và quy trình lấy mẫu; hoặc mô tả về sự phù hợp và các phép đo kích thước hoặc sức mạnh.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Tiêu chuẩn kỹ thuật được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Tiêu chuẩn kỹ thuật được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Tiêu chuẩn sản xuất là gì – tiêu chuẩn sản phẩm là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Tiêu chuẩn kỹ thuật trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Tiêu chuẩn kỹ thuật là quy chuẩn hoặc yêu cầu được thiết lập cho một nhiệm vụ kỹ thuật có thể lặp lại được áp dụng cho việc sử dụng phổ biến và lặp lại các quy tắc, điều kiện, hướng dẫn hoặc đặc tính đối với sản phẩm hoặc các quá trình và phương pháp sản xuất liên quan và các thông lệ liên quan đến hệ thống quản lý.

>> Thực hành sản xuất tốt (GMP) là gì – Những yếu tố cơ bản của GMP WHO (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Tiêu chuẩn kỹ thuật trong đời sống, công việc hàng ngày

  • … chiếu mẫu mới của Việt Nam cấp từ 1/7/2022 không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế).
  • >> Giấy phép con tiếng Anh là gì – Irc là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Việt Nam giải thích mẫu hộ chiếu mới không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO (Tổ chức…
  • … tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương đường cấp III đồng bằng, tiêu chuẩn hình học phù hợp đường cao tốc, vận tốc thiết kế đạt 100km/h.
  • >> Trường học tiếng Nhật là gì – Học sinh trong tiếng Nhật Hiragana (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • IEC 61511 là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định các thực hành trong kỹ thuật của hệ thống đảm bảo sự an toàn của quy trình công nghiệp thông qua việc…
  • … cùng với 27 chiếc i4 eDrive40 và i4 M50 đang dùng bộ pin điện áp cao có thể được sản xuất không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • It has been nearly three weeks since talks on a first contract between the Technical Standards and Safety Authority and its union broke off.
  • The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on draft Regulatory Technical Standards (RTS) specifying the…