SDGs là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về SDGs là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

SDGs là gì

SDGs là viết tắt của Sustainable Development Goals có nghĩa là Các mục tiêu phát triển bền vững. Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 2030) là một tập hợp các mục tiêu phát triển quốc tế từ năm 2016 đến năm 2030, đã được thông qua bởi Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững của Liên hợp quốc tổ chức vào tháng 9 năm 2015 dựa trên sự thành công của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Nội dung về SDGs được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về SDGs được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Kiểm tra là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của SDGs trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của SDGs là một tập hợp các mục tiêu phát triển quốc tế từ năm 2016 đến năm 2030, đã được thông qua bởi Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững của Liên hợp quốc tổ chức vào tháng 9 năm 2015 dựa trên sự thành công của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

>> Back office là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về SDGs trong đời sống, công việc hàng ngày

 • The SDGs have infiltrated the things people say, think and write about global sustainability challenges. Governments mention the SDGs in their…
 • >> Hệ số tương quan là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • At the halfway point to the 2030 deadline (from the SDGs set in 2015), the CEOs are optimistic that faster progress can be achieved through…
 • At the halfway point to reach UN Sustainable Development Goals (SDGs), CEOs from the Consumer Goods Forum (CGF) are encouraging accelerated…
 • >> Franchisor là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • The report recommends actions to recover from the COVID-19 pandemic and “rescue the SDGs.” It will inform discussions during the July 2022…
 • A few days ago, Eurostat published the 2022 monitoring report on the progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs) in an EU…
 • Speaker moots hands-on method to meeting SDGs … (UN) and government to further oil the wheels of the Sustainable Development Goals (SDGs).
 • The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by the United Nations (UN) in September…
 • … Generasi muda memegang peranan penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
 • Confederation of Danish Industry (DI) senior advisor Gry Saul said the SDGs are good for business because they encourage companies to develop…
 • SDGs in North Sumatra: climate action, peace, justice, and institutions … has confused the direction of the 2030 SDGs, which, according to…
 • Trong khi phải đương đầu với những biến động do COVID-19, HEINEKEN Việt Nam không chỉ giữ vững các mục tiêu phát triển bền vững “Vì một Việt…
 • Tháng 9/2021, Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á phát hành trái phiếu chính phủ gắn với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG),…
 • … tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững – bao gồm tài chính, chuyển đổi số và nền kinh tế xanh”, ông Achim Steiner chia sẻ.
 • … đóng vai trò then chốt giúp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
 • … chủ đề trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế tuần hoàn nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, kết nối các dự án,…