quy tắc thêm s, es trong thì hiện tại đơn? S và ES trong tiếng Anh (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về quy tắc thêm s, es trong thì hiện tại đơn? S và ES trong tiếng Anh (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

quy tắc thêm s, es trong thì hiện tại đơn? S và ES trong tiếng Anh

 • Trong thì hiện tại đơn, phần lớn các động từ, bạn chỉ cần thêm s mang theo phía sau động từ nguyên mẫu
 • Trường hợp -ch, -ss, -sh, -x hoặc -zz là kết thúc của động từ, phải thêm es
 • Khi động từ đóng lại là phụ âm + -y, bạn phải thay -y thành -ies
 • Những trường hợp này là không theo quy tắc:have → thành hasgo → thành goes

  do → does

  be → thành is

Chúng ta sử dụng động từ là am, are, and is. Phủ định được hình thành bằng cách thêm not vào động từ: not (không phải), not, and not (không phải). Có ba cách để làm điều này. Tạo dạng chữ S” “:
Bằng cách thêm “s” vào cuối động từ (run> run s, s it> s it s, see> see s, play> play s)
Bằng cách thêm “es” vào cuối động từ có âm khác – ss, ch, x, tch, sh, zz (watch> watch es, gue ss> đoán es, mix es> mix es)
Bằng cách thay đổi âm cuối “y” thành “ies” sau phụ âm + y (study> studies, party> parties, fly> flies) 

Nội dung về quy tắc thêm s, es trong thì hiện tại đơn? S và ES trong tiếng Anh được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về quy tắc thêm s, es trong thì hiện tại đơn? S và ES trong tiếng Anh? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về quy tắc thêm s, es trong thì hiện tại đơn? S và ES trong tiếng Anh trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của quy tắc thêm s, es trong thì hiện tại đơn? S và ES trong tiếng Anh trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

 • Nắm bắt được Một số động từ bất quy tắc sẽ thêm s khi được chia ở thì hiện tại đơn
 • Phần lớn động từ sẽ mang s và nó là nguyên mẫu
 • Phụ âm mang y thì y dài thành ies