Popular with nghĩa là gì? Popular (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Popular with nghĩa là gì? Popular (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Popular with nghĩa là gì? Popular

  • Popular with nghĩa là: Phổ biến với, nổi bật với điều gì đó, thịnh hành với, xu hướng là, được ưa chuộng bởi
  • Popular có nghĩa là: Phổ biến, thịnh hành, nổi bật, được ưa chuộng
  • Popular thường được các nền tảng App đặt làm một tính năng để show nội dung cho người dùng.

Popular with nghĩa là phổ biến với. Từ phổ biến được mượn từ từ tiếng Latin popularis, ban đầu có nghĩa là “phổ biến”. Định nghĩa hiện tại của từ phổ biến, “thực tế hoặc điều kiện để được mọi người thích”, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1601. Mặc dù tỷ lệ hiện mắc là một đặc tính thường được quy cho một cá nhân, nó là một hiện tượng xã hội vốn có và do đó chỉ có thể được tìm thấy trong bối cảnh của một quần thể.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Mức độ phổ biến là một nhận thức tập thể trong đó các cá nhân báo cáo một nhóm đồng thuận về cách một cá nhân hoặc đối tượng cảm thấy khi xếp hạng mức độ phổ biến. Cần có một nhóm người thích một thứ gì đó, vì vậy, càng nhiều người ủng hộ thứ gì đó hoặc tuyên bố rằng ai đó là người được yêu thích thì nó sẽ càng nhận được nhiều sự chú ý và phổ biến.

Nội dung về Popular with nghĩa là gì? Popular được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Popular with nghĩa là gì? Popular ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Popular with nghĩa là gì? Popular trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Popular with nghĩa là gì? Popular trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Popular with nghĩa là phổ biến với, nổi bật với
  • Popular giúp doanh nghiệp hay thương hiệu biết được dòng sản phẩm/dịch vụ/loại nội dung nào được khách hàng, người dùng yêu thích, từ đó điều chỉnh kế hoạch phát triển của mình.