peering là gì? hardly (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về peering là gì? hardly (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

peering là gì? hardly

peering có nghĩa là Sự ngang hàng, ngang nhau, tương tự nhau, có cùng giai tầng
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Trong mạng máy tính, peering là mạng ngang hàng, là sự kết nối tự nguyện của các mạng Internet độc lập về mặt quản trị nhằm mục đích trao đổi lưu lượng giữa những người dùng “hạ lưu” của mỗi mạng. Peering là miễn phí hóa đơn, còn được gọi là “hóa đơn và giữ” hoặc “người gửi giữ tất cả”, có nghĩa là không bên nào trả cho bên kia cho việc trao đổi lưu lượng truy cập; thay vào đó, mọi người đều bắt đầu kiếm và giữ lại doanh thu từ khách hàng của chính bạn . Kết nối vật lý của hai hoặc nhiều giao thức mạng ngang hàng thông qua mạng, truyền định tuyến thông tin qua giao thức định tuyến Border Gateway Protocol (BGP), chấp nhận các quy tắc hành vi và trong một số trường hợp rất hiếm (0,07%), các văn bản hợp đồng chính thức.

hardly có nghĩa là khi thoảng mới vậy, hoặc là hầu như không có trong một khoảng thời gian nhất định

Nội dung về peering là gì? hardly được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về peering là gì? hardly ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về peering là gì? hardly trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của peering là gì? hardly trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • hardly trong Kinh doanh khi có hàm ý sự thỉnh thoảng, liên quan đến vấn đề xác định chiến lược.
  • Chiến lược cũng như mục đích sau cùng rất ít khi thay đổi, điều này để bảo đảm doanh nghiệp luôn đi đúng hướng, không tạo ra sự hỗn loạn.