Pain point là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Pain point là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Pain point là gì

Pain point khi dịch từ Tiếng Anh ra tiếng Việt có nghĩa là Điểm đau của khách hàng, là một vấn đề cụ thể mà khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp bạn đang gặp phải. Nói cách khác, bạn có thể coi các paint point như một vấn đề, rõ ràng và đơn giản. Giống như bất kỳ vấn đề nào, paint point của khách hàng cũng đa dạng và đa dạng như chính khách hàng tiềm năng của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng tiềm năng sẽ nhận thức được paint point mà họ đang trải qua, điều này có thể làm cho việc tiếp thị với những cá nhân này trở nên khó khăn vì bạn phải giúp khách hàng tiềm năng của mình nhận ra họ có vấn đề và thuyết phục họ rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ giúp giải quyết vấn đề đó.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Pain point được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Pain point được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Macro environment là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Pain point – Điểm đau của khách hàng là để chỉ một vấn đề cụ thể mà khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp bạn đang gặp phải nhưng không phải tất cả các khách hàng tiềm năng đều nhận thức vấn đề mà họ gặp phải. Vì vậy, nhiệm vụ mà bạn cần làm là chỉ cho khách hàng thấy vấn đề của họ và thuyết phục họ rằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn sẽ giúp họ giải quyết chúng.

>> Chiến lược toàn cầu là gì là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Pain point trong đời sống, công việc hàng ngày

 • For example, if gas prices are the main pain point today, wouldn’t it be better if the US had moved to decarbonize its economy more quickly?
 • >> Licensing là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • On both ends, more than half (53%) at these companies agree that expense reporting is a major pain point for employees, and 51 per cent…
 • Gas prices in some areas are getting close to breaching the $2/L mark, and it’s become a pain point for some consumers.
 • >> Bpsd là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)
 • For FMCG companies, packaging is new pain point, even as commodity prices continue to rise. Even as packaged consumer goods companies are…
 • More often than not, they begin with employees wondering if things could improve. When you take a pain point seriously, with the attitude that…
 • She said another pain point is the “obsolete slab structuring” which was last expanded six years ago and needs a revision.
 • Use touchpoints to highlight why and how your product or service solves a buyer’s existing pain point or creates a solution.
 • Also known as “suppression,” this capability should help to alleviate a major pain point that operations teams have struggled with.
 • Điểm đau của khách hàng (tiếng Anh: Pain Point) là một vấn đề cụ thể mà khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp…
 • … với các đơn vị chức năng như bộ phận thiết kế sản phẩm cần được giao KHKD về việc tìm ra các điểm đau của khách hàng để khắc phục chỉnh…
 • … nhắc nhưng anh ta lại phớt lờ nhu cầu của đối phương, không thể tìm ra chính xác điểm đau của khách hàng và không thể đưa ra thỏa thuận.