Oil rig là gì? rule out (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Oil rig là gì? rule out (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Oil rig là gì? rule out

Oil rig có nghĩa là Giàn dầu, giàn khoan dầu, giàn khoan ngoài khơi hoặc giàn sản xuất dầu và / hoặc khí đốt là một kết cấu lớn với các cơ sở khai thác và chế biến dầu khí nằm trong các thành tạo đá dưới biển. Nhiều nền tảng dầu cũng sẽ có các cơ sở để chứa lực lượng lao động của họ, mặc dù cũng thường có một cây cầu nền tảng chỗ ở riêng biệt kết nối với nền tảng sản xuất. Thông thường nhất, các giàn khoan dầu hoạt động trên các thềm lục địa, mặc dù chúng cũng có thể được sử dụng ở các hồ, vùng biển xa bờ và biển nội địa.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

rule out có nghĩa là làm cho ngưng lại, khiến cho tạm dừng lại, cản chở, ngăn cản, loại bỏ , không cho tiến hành ( một hành đông hay một phương án của ai đó đang hoặc sẽ tiến hành theo hướng đó)

Nội dung về Oil rig là gì? rule out được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Oil rig là gì? rule out ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Oil rig là gì? rule out trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Oil rig là gì? rule out trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • rule out trong Kinh doanh để thực hiện hoạt động này cần phải đưa ra lý do xác đáng trước khi thực hiện.
  • Lý do đúng đắn nhằm để những người khác hiểu rằng phương án được ngưng lại, tạm dừng là để thực hiện một mục tiêu khác mà có lợi hơn cho doanh nghiệp.