Nguyên tắc thận trọng là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Nguyên tắc thận trọng là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Nguyên tắc thận trọng là gì

Nguyên tắc thận trọng tiếng Anhlà Conservatism principle, còn được gọi là nguyên tắc bảo thủ, là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản, quy định rằng một doanh nghiệp cần phải thận trọng khi xác định các khoản thu nhập và chi phí. Đặc biệt, được coi là khôn ngoan để ghi trước một khoản thu nhập khi nó được thực hiện. Bên cạnh đó, các khoản chi phí nên được ghi nhận ngay khi đạt được khả năng hợp lý để chúng có thể trở thành khoản phải trả.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Nguyên tắc thận trọng được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Nguyên tắc thận trọng được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Pain point là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Nguyên tắc thận trọng là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản xuất phát từ yêu cầu về tính tin cậy của thông tin kế toán. Một hệ thống thông tin kế toán có độ thận trọng cao sẽ đáng tin cậy hơn so với một hệ thống kế toán không thận trọng.

>> Môi trường nội bộ là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Nguyên tắc thận trọng trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Nhưng Barca có thể. Không cần tuân thủ bất kỳ nguyên tắc thận trọng nào và không có bất kỳ sự kiểm soát hiện hành nào – cả của chính họ, cũng…
 • >> Bank card là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Nguyên tắc thận trọng (tiếng Anh: Conservatism principle) là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản với nội dung: “Thận trọng là việc xem…
 • Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường. Trong năm 2021, lãi từ các tài sản tài chính…
 • >> Con chão chuộc nhảy vào nhà là điềm báo gì
 • Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán với nguyên tắc thận trọng, thực hiện ghi nhận lãi gộp giảm đi trên quan điểm chưa có bằng chứng chắc chắn về…
 • … phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững ổn định an toàn hệ thống.
 • … đến từ HSC khuyến nghị nhà đầu tư có thể hành động tùy thuộc vào vị thế của mỗi người, nhưng cũng cần dựa trên nguyên tắc thận trọng:.
 • Việc ghi nhận chi phí ngay cả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng có khả năng chắc chắn sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo…
 • Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo nguyên tắc, thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.
 • Conservatism Principle. Liabilitas (kewajiban) memiliki dampak yang signifikan pada bisnis apa pun. Prinsip ini menyarankan, bahwa sebaiknya…
 • Accrual principle · Conservatism principle · Consistency principle · Cost principle · Economic entity principle · Full disclosure principle · Going…
 • Principle 10: Conservatism principle. The principle of conservatism is the other GAAP principle that allows the accountant to use their best judgment in a…
 • The conservatism principle in accounting dictates that estimates, uncertainty, and financial record-keeping should be done in a manner that does not…