Kỳ kế toán quý là gì – Kỳ kế toán năm được xác định như thế nào (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Kỳ kế toán quý là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Kỳ kế toán quý là gì

Kỳ kế toán quý là khoảng thời gian ba tháng trong đó một công ty báo cáo kết quả tài chính của mình. Như tên gọi của nó, có bốn kỳ hàng quý trong một năm, có nghĩa là một công ty giao dịch công khai sẽ phát hành bốn báo cáo hàng quý mỗi năm. Các công ty và nhà đầu tư đều sử dụng các quý tài chính để theo dõi kết quả tài chính và sự phát triển kinh doanh của họ theo thời gian. Các quý này thường được gọi là Q1, Q2, Q3 và Q4. Một công ty có thể chọn cách chia một năm dương lịch thành bốn quý này. Các công ty thường sẽ kết thúc một quý vào cuối tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Một công ty có thể chọn kết thúc năm tài chính của mình bất cứ lúc nào, do đó ảnh hưởng đến cách phân chia các quý.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Kỳ kế toán quý được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Kỳ kế toán quý được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Kỳ kế toán quý là gì – Kỳ kế toán năm được xác định như thế nào (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Kỳ kế toán quý trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Kỳ kế toán quý là khoảng thời gian ba tháng trong đó một công ty báo cáo kết quả tài chính của mình. Như tên gọi của nó, có bốn kỳ hàng quý trong một năm, có nghĩa là một công ty giao dịch công khai sẽ phát hành bốn báo cáo hàng quý mỗi năm. Các công ty và nhà đầu tư đều sử dụng các quý tài chính để theo dõi kết quả tài chính và sự phát triển kinh doanh của họ theo thời gian.

>> Kỳ kế toán là gì – Một niên độ kế toán là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Kỳ kế toán quý trong đời sống, công việc hàng ngày

  • Yêu cầu các đơn vị kế toán của doanh nghiệp phải thực hiện nộp báo cáo tài chính của quý chậm nhất là ngày 20 kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý…
  • >> Đơn vị kế toán là gì – Đối tượng chứng của kế toán là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • + Nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là…
  • … Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao) và Cục Thuế địa phương chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán (quý, năm).
  • >> 0777 là mạng gì – đầu mã số điện thoại – Mã vùng các tỉnh Việt Nam (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • Cuối kỳ kế toán (quý, năm), Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải lập, trình bày và gửi các báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều này.
  • b) Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;. c) Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày…
  • … kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán (quý, năm). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chịu…
  • Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau: a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01…