intolerant là gì? venturous (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về intolerant là gì? venturous (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

intolerant là gì? venturous

intolerant có nghĩa là Không bao dung, không khoan dung, không độ lượng, không có tinh thần cởi mở thấu hiểu cho người đối phương. Trong đó Khoan dung là tôn trọng và hiểu sự khác biệt giữa những người khác về phong tục, quan niệm sống, tín ngưỡng và tôn giáo, chủng tộc và hành vi, đồng thời chấp nhận người khác làm những điều không thể chấp nhận được đối với mình. Bản thân họ không đồng ý trong những giới hạn nhất định để hướng họ đến một nhận thức tốt về bản thân. Tóm lại, sống bao dung là sống biết yêu thương, chia sẻ và tha thứ, không ghét bỏ, ghét bỏ người khác.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

venturous có nghĩa là ưa mạo hiểm, thích cảm giác mạnh, không lo sợ trước khó khăn ( dùng để chỉ một người hoặc một lý trí không e sợ trước những điều rủi ro)

Nội dung về intolerant là gì? venturous được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về intolerant là gì? venturous ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về intolerant là gì? venturous trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của intolerant là gì? venturous trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • venturous trong Kinh doanh liên quan đến những cảm giác, sở thích ưa những môn du lịch hoặc thể thao mạo hiểm.
  • Lĩnh vực du lịch hay thế thao venturous là một thị trường ngách hiệu quả