Hoạch định là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Hoạch định là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Hoạch định là gì

Hoạch định hay kế hoạch tiếng Anh là Planning là bất kỳ sơ đồ hoặc danh sách các bước với chi tiết về thời gian và nguồn lực, được sử dụng để đạt được mục tiêu thực hiện một điều gì đó. Nó thường được hiểu là một tập hợp các hành động dự định theo thời gian mà thông qua đó người ta mong đợi để đạt được một mục tiêu. Đối với các bộ địa hình hoặc địa hình không gian hoặc phẳng, xem bản đồ. Các kế hoạch có thể chính thức hoặc không chính thức: Các kế hoạch có cấu trúc và chính thức, được nhiều người sử dụng, có nhiều khả năng xảy ra trong các dự án, ngoại giao, sự nghiệp, phát triển kinh tế, chiến dịch quân sự, chiến đấu, thể thao, trò chơi hoặc trong việc tiến hành các hoạt động kinh doanh khác. Trong hầu hết các trường hợp, việc không có một kế hoạch bài bản có thể gây ra những tác động bất lợi: ví dụ, một kế hoạch dự án không hiệu quả có thể gây tốn kém thời gian và tiền bạc của tổ chức. Các kế hoạch không chính thức hoặc đột xuất được tạo ra bởi các cá nhân trong tất cả các mục tiêu của họ.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Hoạch định được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Hoạch định được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> IAS là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Chiến lược xúc tiến là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Chiến lược tăng trưởng tập trung là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Chiến lược hội nhập về phía trước là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Chiến lược khác biệt hóa là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Chiến lược Marketing nhận diện thương hiệu (Các loại chiến lược thương hiệu )

>> Chiến lược tập trung là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Chiến lược cấp chức năng là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Hoạch định trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Hoạch định là một tập hợp các hành động dự định theo thời gian mà thông qua đó người ta mong đợi để đạt được một mục tiêu. Các kế hoạch có cấu trúc và chính thức, được nhiều người sử dụng, có nhiều khả năng xảy ra trong các dự án, ngoại giao, sự nghiệp, phát triển kinh tế, chiến dịch quân sự, chiến đấu, thể thao, trò chơi hoặc trong việc tiến hành các hoạt động kinh doanh khác.

>> Luật số lớn là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Hoạch định trong đời sống, công việc hàng ngày

  • Hoạch định chính sách bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới – Ảnh. Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội thảo – Ảnh: VGP. Tuy…
  • >> Perception là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • Người dân sống trong vùng quy hoạch “treo” thường chịu thiếu thốn cơ sở vật chất, kế hoạch định hướng lâu dài bị đảo lộn.
  • UBND Thành phố đã có công văn số 3362/UBND-GT ngày 25.11.2008 chấp thuận về nguyên tắc quy hoạch định hướng tổ chức không gian kiến trúc…
  • >> Research and Development là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt đã tham dự lễ khai mạc và tọa đàm cấp cao về “Vai trò của khoa học trong hoạch định…
  • … Iran – Iran says its intelligence forces have arrested suspected members of an Israeli cell hours before they were allegedly planning to…
  • iv) Guarantee a monitoring system (indicators) that responds to the needs of the refugee and migrant population in a multi-year planning…
  • Trong mỗi thời điểm, các vấn đề về hoạch định chiến lược, câu chuyện kinh doanh, tài chính, quản trị con người… đều cần được xem xét,…