Giam giữ là từ ghép hay từ láy? Giam giữ Tiếng Anh là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Giam giữ là từ ghép hay từ láy? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Giam giữ là từ ghép hay từ láy?

Giam giữ là từ ghép. Giam giữ là quá trình theo đó một nhà nước hoặc công dân tư nhân giam giữ một người một cách hợp pháp bằng cách tước bỏ quyền tự do hoặc tự do của họ tại thời điểm đó. Điều này có thể là do (đang chờ xử lý) các cáo buộc hình sự được ưu tiên đối với cá nhân theo lệnh truy tố hoặc để bảo vệ con người hoặc tài sản. Việc bị giam giữ không phải lúc nào cũng dẫn đến việc bị đưa đến một khu vực cụ thể (thường được gọi là trung tâm giam giữ), để thẩm vấn hoặc để trừng phạt tội phạm (xem nhà tù ). Giam giữ Tiếng Anh là confine.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Giam giữ là từ ghép hay từ láy? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Giam giữ là từ ghép hay từ láy? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Ngặt nghèo là từ láy hay từ ghép? Ngặt Nghèo Tiếng Anh là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Lung linh là từ ghép hay từ láy? Lung linh Tiếng Anh là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Giam giữ là từ ghép hay từ láy? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Giam giữ là từ ghép hay từ láy? Giam giữ là từ ghép. Giam giữ là quá trình theo đó một nhà nước hoặc công dân tư nhân giam giữ một người một cách hợp pháp bằng cách tước bỏ quyền tự do hoặc tự do của họ tại thời điểm đó. Điều này có thể là do (đang chờ xử lý) các cáo buộc hình sự được ưu tiên đối với cá nhân theo lệnh truy tố hoặc để bảo vệ con người hoặc tài sản.

>> Bến bờ là từ láy hay từ ghép? Bến Bờ Tiếng Anh là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Giam giữ là từ ghép hay từ láy? trong đời sống, công việc hàng ngày