điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Xử phạt lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Điều 139 Luật Việt Nam quy định về tội lừa đảo như sau:
Điều 139 Các tội gian lận và tham ô
1. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu (2 triệu) đến 50 (50 triệu) 0 triệu hoặc 2 triệu (2 triệu) đồng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. tội đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội, thì bị phạt tù chung thân không quá ba năm hoặc phạt tiền. Phạt tù từ sáu (6 tháng) đến ba (3 năm) năm.
2. Người nào phạm một trong các tội sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn từ hai năm đến không quá bảy năm:
a) có tổ chức;
b) có tính chất chuyên nghiệp;
c) người tái phạm nguy hiểm;
d) Lạm quyền, lạm quyền, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
d) sử dụng các chiến thuật xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu (50 triệu) hội viên đến hai trăm triệu (dưới 200 triệu) hội viên;
g) gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người nào phạm một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới bảy năm (7 năm) đến không quá mười lăm (15 năm):
a) Chiếm hữu tài sản có giá trị từ hai trăm triệu (200 triệu) thợ cả đến năm trăm triệu (500 triệu) thợ cả;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Một trong các tội sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới mười hai (12) năm nhưng không quá hai mươi (20) năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá trên 500 triệu Rp;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một số hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, nghiệp vụ hoặc làm công việc nhất định trong một năm, lên đến năm năm.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 2 tỷ-3 tỷ bị xử thế nào? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Nguyên nhân dẫn đến những xung đột trong nhà trường hiện nay? Xung đột trong nhà trường (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Để xem xét một người có phải là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không thì cần phải xét đến các điều kiện được quy định tại Bộ luật hình sự. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 139 bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Hiện nay, điều 139 Bộ luật Hình sự đã được thay thế bằng điều 174 Bộ luật Hình sự.

>> Bài tập tình huống xung đột nhóm? Xung đột nhóm (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? trong đời sống, công việc hàng ngày