Credit rating là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Credit rating là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Credit rating là gì

Credit rating dịch sang tiếng Việt có nghĩa là đánh giá tín dụng, xếp hạng tín dụng. Thuật ngữ xếp hạng tín dụng đề cập đến đánh giá định lượng về mức độ tín nhiệm của người đi vay nói chung hoặc đối với một khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính cụ thể. Xếp hạng tín dụng có thể được chỉ định cho bất kỳ tổ chức nào muốn vay tiền – một cá nhân, một công ty, một cơ quan nhà nước hoặc cấp tỉnh hoặc một chính phủ có chủ quyền. Xếp hạng tín dụng hoặc điểm số được chỉ định cho bất kỳ tổ chức nào muốn vay tiền – một cá nhân, một công ty, chính quyền tiểu bang hoặc tỉnh hoặc chính phủ có chủ quyền.

Nội dung về Credit rating được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Credit rating được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Correlation là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Credit rating trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Credit rating – xếp hạng tín dụng là một đánh giá định lượng về mức độ tín nhiệm của người đi vay nói chung hoặc đối với một khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính cụ thể. Xếp hạng tín dụng có thể được chỉ định cho bất kì tổ chức nào tìm cách vay tiền của một cá nhân, công ty, Nhà nước hay Chính phủ quốc gia. Xếp hạng tín dụng giúp xác định độ tin cậy của người vay.

>> Commercial paper là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Credit rating trong đời sống, công việc hàng ngày

 • AM Best Revises Issuer Credit Rating Outlook to Stable for Preferred Mutual Insurance Company. June 29, 2022 11:40 AM Eastern Daylight Time.
 • >> Biểu đồ Pareto là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • S&P Global upgrades WA’s credit rating to AAA stable for the first time in nine years · Upgrade reflects the McGowan Government’s ‘superior’…
 • Please see the issuer/deal page on https://ratings.moodys.com for additional regulatory disclosures for each credit rating. Christian Badorff VP…
 • >> DFD là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Fitch Ratings picked up the ESG research of the year award (fixed income) on its way to also securing the Most transparent credit rating agency (CRA) award…
 • Jim Chalmers has announced Australia’s credit rating has been affirmed by Moody’s. Australia continues to be among only nine other countries to…
 • Credit rating agencies expect the level of the Philippines’ debt that they have been watching to be manageable and decline alongside…
 • … respectively, for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU CRA Regulation or the UK Credit Rating Agencies (Amendment etc.)…
 • Việc nâng bậc xếp hạng tín dụng cũng góp phần khẳng định những hoạt động hiệu quả của nhà băng thời gian qua, đồng thời là động lực để ngân…
 • Sử dụng mô hình phân tích độc quyền để xác định điểm số và xếp hạng tín dụng, báo cáo này dựa trên tình hình sản xuất và năng lực tài chính…
 • … luật pháp, xếp hạng tín dụng, nâng cao tính thanh khoản của các doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ thương mại Anh và Việt Nam phát triển tốt…
 • Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s cho biết vào đầu tuần rằng, việc chậm trả nợ đã “cấu thành một sự kiện vỡ nợ” và dự đoán Nga sẽ vỡ nợ với…