Command of sth là gì? Command (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Command of sth là gì? Command (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Command of sth là gì? Command

  • Command of sth là Sự am hiểu về một cái gì đó, là kiến thức về một điều gì, một thứ gì đó.
  • Command là Lệnh, dòng lệnh trong Lĩnh vực công nghệ
  • Command of sth quan trọng trong Học tập nâng cao kỹ năng phát triển nghề nghiệp

Command of sth là kiến thức về một cái gì đó, đặc biệt là một ngôn ngữ hoặc khả năng sử dụng một cái gì đó, He’s studied in the US and has a good command of English. (Anh ấy đã học ở Mỹ và có trình độ tiếng Anh tốt.)
(có một) lệnh tốt / xuất sắc / kém, v.v. về điều gì đó
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Because it is essential to have a good command of both before trying to combine them. (Điều này là do điều cần thiết là phải có chỉ huy tốt của cả hai trước khi cố gắng kết hợp chúng.)
Tom has a fastball in the high 90s and good command of a curveball and changeup. (Sabathia có một quả bóng nhanh trong những năm 90 và chỉ huy tốt một đường cong và thay đổi.)

Nội dung về Command of sth là gì? Command được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Command of sth là gì? Command ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Command of sth là gì? Command trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Command of sth là gì? Command trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Command of sth giúp người đi làm công ty, hoặc một doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
  • Những người có ít Command về kiến thức, sẽ bị đối thủ cạnh tranh loại bỏ trong thời gian sớm.