Checksum là gì – Tính checksum của dãy bit (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Checksum là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Checksum là gì

Checksum tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tổng kiểm tra trên máy tính. Để tạo tổng kiểm tra, bạn chạy một chương trình đặt tệp đó thông qua một thuật toán. Các thuật toán điển hình được sử dụng cho việc này bao gồm MD5, SHA-1, SHA-256 và SHA-512. Thuật toán sử dụng một hàm hashes mật mã lấy đầu vào và tạo ra một chuỗi (một chuỗi số và chữ cái) có độ dài cố định. Tệp đầu vào có thể là tệp nhỏ 1 MB hoặc tệp lớn 4 GB, nhưng theo cách nào đó, bạn sẽ nhận được tổng kiểm tra có cùng độ dài. Tổng kiểm tra cũng có thể được gọi là “hashes.”
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Checksum được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Checksum được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Update là gì – Upgrade là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Checksum trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Checksum là một giá trị tính toán dùng để gắn vào một gói dữ liệu khi gói dữ liệu, hoặc tập tin, được truyền qua một mạng lưới truyền thông, hay qua các thiết bị lưu trữ dữ liệu, cho phép nơi nhận gói dữ liệu, dùng con số này để so sánh với giá trị tổng kiểm mà nó tự tính toán trên gói dữ liệu.

>> Restart là gì – Restart required là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Checksum trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Android comes with a CLI tool named sha1sum for SHA-1 checksum calculation. You can use it to verify the hash of the OTA file. After downloading…
 • >> Các thành phần của mạng máy tính là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Although computing a checksum isn’t specific to I2C, it is another common task. The datasheet explains that the polynomial used is:.
 • The checksum and the specified algorithm are stored as part of the object’s metadata, are persistent even if the object changes storage…
 • >> Tự nhiên là gì trong triết học (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • JTAG Technologies; CHECKSUM; Testonica Lab; ASSET InterTech; Acculogic; Flynn Systems; Etoolsmiths; XJTAG; CORELIS (EWA Technologies)…
 • This container held names, email addresses, mailing addresses, and checksum values derived from driver’s license numbers.
 • How to Check & Verify SHA512 checksum with shasum. MacOS includes the shasum command, which makes checking sha512 checksum hashes super easy.
 • zip, tương tự như phiên bản trên website chính thức Unikey.org. Qua kiểm tra checksum, hai file .zip từ Unikey.vn và Unikey.org là giống hệt…
 • Các trường thông tin phục vụ tra cứu hóa đơn (nếu có). Thông tin hóa đơn … Mã kiểm chứng dữ liệu – Cyclic Redundancy Check CRC (Checksum).
 • Chữ số cuối cùng của thẻ được dùng để kiểm tra checksum bằng thuật … Số nào có 2 chữ số, ta tính tổng và lấy con số cuối cùng: 8 6 6 4 7 9…
 • The technique also eliminates the need for a checksum and allows greater customization. “The solution proposed by CKY is very elegant,…