Cách liên lạc qua giấc mơ? Giải mã giấc mơ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Cách liên lạc qua giấc mơ? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Cách liên lạc qua giấc mơ?

Các nhà nghiên cứu cho biết có thể giao tiếp hai chiều với những người đang ngủ và đang mơ. Cụ thể, với những người đang mơ sáng suốt – nghĩa là mơ trong khi nhận thức được mình đang mơ. Trong các thí nghiệm riêng biệt, các nhà khoa học ở Mỹ, Pháp, Đức và Hà Lan đã hỏi mọi người những câu hỏi đơn giản khi họ ngủ. Người ngủ sẽ trả lời bằng cách di chuyển mắt hoặc nhăn mặt theo một cách nhất định để chỉ ra câu trả lời của họ. Giấc mơ linh hoạt không phải là phổ biến. Vì vậy, để nghiên cứu nó, các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng những người có kinh nghiệm với nó và cũng đào tạo những người cố gắng thực hiện giấc mơ sáng suốt hơn. Trước khi những người tham gia đi ngủ, họ cũng được đào tạo về cách truyền đạt câu trả lời của họ. Các cảm biến đặc biệt đo chuyển động mắt của mọi người hoặc các chuyên gia sẽ đánh giá chuyển động trên khuôn mặt của họ.




BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Cách liên lạc qua giấc mơ? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Cách liên lạc qua giấc mơ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Có nên kể giấc mơ của mình cho người khác? Giải mã Giấc mơ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Hiện tượng nhìn thấy tương lai trong mơ? Hiện tượng và giấc mơ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Cách liên lạc qua giấc mơ? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Cách liên lạc qua giấc mơ? Các nhà nghiên cứu cho biết có thể giao tiếp hai chiều với những người đang ngủ và đang mơ. Cụ thể, với những người đang mơ sáng suốt – nghĩa là mơ trong khi nhận thức được mình đang mơ. Giấc mơ linh hoạt không phải là phổ biến.

>> Hiện tượng cảm giác quen thuộc? Lý thuyết Déjà vu (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Cách liên lạc qua giấc mơ? trong đời sống, công việc hàng ngày