Are là gì trong tiếng Nhật? Ý nghĩa của từ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Are là gì trong tiếng Nhật? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Are là gì trong tiếng Nhật?

Từ tiếng Nhật are “là” (あ れ) không thực sự tương đương nhiều trong tiếng Anh, nhưng nó có thể được giải thích về cách nó khác với “hàn” (こ れ) và “đau” (そ れ). “Kore” đề cập đến một cái gì đó gần với người nói (“cái này”) trong khi “đau” đề cập đến một cái gì đó hơi xa người nói nhưng gần với người nghe (“cái đó”). Khi so sánh, “are” có cảm giác xa cách cả người nghe và người nói. あ の ね 、あ れが 嫌 い だ け ど (ano ne, là ga kirai da kedo)
Bạn biết đấy, tôi thực sự ghét điều đó …
Câu này hơi mơ hồ, nhưng “あ れ” thường được dùng để ám chỉ điều gì đó mà không trực tiếp nói rõ. Tôi đã sử dụng chữ in nghiêng trong bản dịch để thử và nắm bắt cảm giác “”đang”” so với “”đau””.
Một cách sử dụng phổ biến khác (mà tôi đã ám chỉ trong tiêu đề), là khi “”are”” được sử dụng như một thán từ của sự ngạc nhiên hoặc nghi ngờ.
あ れ? そ ん な に 高 か っ た っ け? ( là ? Sonna ni takakatta ke?)
Huh? Nó có thực sự đắt như vậy không?
Nhưng cách sử dụng khác mà tôi muốn nói đến có một chút khác biệt, và khi lần đầu tiên tôi gặp người bản ngữ này, tôi đã hơi bối rối.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Are là gì trong tiếng Nhật? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Are là gì trong tiếng Nhật? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Are là gì trong tiếng Nhật? Ý nghĩa của từ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Từ Là gì trong tiếng Anh? Ý nghĩa của từ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Are là gì trong tiếng Nhật? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Are là gì trong tiếng Nhật? Từ tiếng Nhật are “là” (あ れ) không thực sự tương đương nhiều trong tiếng Anh, nhưng nó có thể được giải thích về cách nó khác với “hàn” (こ れ) và “đau” (そ れ). “Kore” đề cập đến một cái gì đó gần với người nói (“cái này”) trong khi “đau” đề cập đến một cái gì đó hơi xa người nói nhưng gần với người nghe (“cái đó”). Khi so sánh, “are” có cảm giác xa cách cả người nghe và người nói.

>> @ tiếng Anh đọc là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Are là gì trong tiếng Nhật? trong đời sống, công việc hàng ngày