10 nguyên tắc cơ bản của GMP là gì – GMP cho thực phẩm chức năng là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về 10 nguyên tắc cơ bản của GMP là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

10 nguyên tắc cơ bản của GMP là gì

10 nguyên tắc cơ bản của GMP là:
Cơ sở sản xuất phải duy trì khu vực sản xuất sạch sẽ và hợp vệ sinh.
Các cơ sở sản xuất phải duy trì các điều kiện môi trường được kiểm soát để ngăn ngừa sự lây nhiễm chéo từ các chất tạp nhiễm và chất gây dị ứng có thể làm cho sản phẩm không an toàn cho con người hoặc sử dụng.
Quy trình sản xuất phải được xác định và kiểm soát rõ ràng. Tất cả các quy trình quan trọng đều được xác nhận để đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các thông số kỹ thuật.
Các quy trình sản xuất phải được kiểm soát và mọi thay đổi đối với quy trình phải được đánh giá. Những thay đổi ảnh hưởng đến chất lượng của thuốc được xác nhận khi cần thiết.
Hướng dẫn và thủ tục phải được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng và rõ ràng bằng cách sử dụng các thông lệ tài liệu tốt .
Người vận hành phải được đào tạo để thực hiện và lập hồ sơ các thủ tục.
Hồ sơ phải được lập thủ công hoặc điện tử trong quá trình sản xuất để chứng minh rằng tất cả các bước theo yêu cầu của quy trình và hướng dẫn xác định đã được thực hiện trên thực tế và số lượng và chất lượng của thực phẩm hoặc thuốc là như mong đợi. Các sai lệch phải được điều tra và lập hồ sơ.
Hồ sơ sản xuất (bao gồm cả phân phối) cho phép truy nguyên toàn bộ lịch sử của một lô hàng phải được lưu giữ ở dạng dễ hiểu và dễ tiếp cận.
Bất kỳ hoạt động phân phối sản phẩm nào cũng phải giảm thiểu mọi rủi ro đối với chất lượng của chúng.
Phải có một hệ thống để thu hồi bất kỳ lô nào từ việc bán hoặc cung cấp.
Các khiếu nại về sản phẩm đưa ra thị trường phải được xem xét, điều tra nguyên nhân gây ra khuyết tật về chất lượng và có biện pháp xử lý thích hợp đối với sản phẩm bị lỗi và ngăn ngừa tái diễn.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về 10 nguyên tắc cơ bản của GMP được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về 10 nguyên tắc cơ bản của GMP được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Thực hành sản xuất tốt (GMP) là gì – Những yếu tố cơ bản của GMP WHO (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của 10 nguyên tắc cơ bản của GMP trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của 10 nguyên tắc cơ bản của GMP là các hướng dẫn này đưa ra các yêu cầu tối thiểu mà nhà sản xuất phải đáp ứng để đảm bảo rằng sản phẩm của họ luôn có chất lượng cao, từ lô này sang lô khác, cho mục đích sử dụng của họ. Các quy tắc chi phối mỗi ngành có thể khác nhau đáng kể; tuy nhiên, mục đích chính của GMP luôn là ngăn ngừa tác hại xảy ra cho người dùng cuối.

>> Tiêu chuẩn BRC mới nhất hiện nay là gì – tiêu chuẩn là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về 10 nguyên tắc cơ bản của GMP trong đời sống, công việc hàng ngày