Người thông minh, họ rất "Tuyệt" ở 3 phương diện này nhờ vậy họ giàu có và thành công

Người thông minh, họ rất “Tuyệt” ở 3 phương diện này nhờ vậy họ giàu có và thành công

Người thông minh, họ rất "Tuyệt" ở 3 phương diện này nhờ vậy họ giàu có và thành công

Người thông minh, họ rất "Tuyệt" ở 3 phương diện này nhờ vậy họ giàu có và thành công

Cuộc đời ngắn ngủi vài chục năm, chúng ta sống quả không hề dễ dàng gì. Nhiều lúc chúng ta không cần thiết phải bỏ sức bỏ lực chỉ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Quý trọng cuộc sống. Đối xử tốt với những người xung quanh. Cống hiến đóng góp cho xã hội và giúp đỡ người khác mới là chuyện quan trọng mà chúng ta cần phải làm.

Do vậy những người thực sự thông minh, họ luôn suy nghĩ rất kỹ. Họ biết hướng đi chính xác của mình là ở đâu. Họ sẽ hiểu rằng, họ phải “tuyệt” ở 3 điều sau:

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

1, Những người thực sự thông minh, họ luôn biết cách ngăn chặn, vứt bỏ những lối nghĩ không nên có

Tìm hiểu thêm