Marketing là gì mà giới kinh doanh “thần thánh” nó đến vậy

Mình chưa thấy ai làm kinh doanh mà không cần Marketing cả, nhưng thực sự thì Marketing là cái gì mà giới chuyên gia kinh doanh họ thần thánh nó đến vậy .Bài viết hôm nay sẽ định nghĩa tổng thể về Marketing cho mọi người, đây là chủ đề quan trọng cho nên mọi người có thể lấy giấy bút ghi lại những thứ cần thiết.

Vốn kinh doanh “vứt xó” nếu không có Marketing

Không có Marketing thì vốn đầu tư kinh doanh sẽ không có tác dụng gì cả, chỉ khi marketing hoạt động thì vốn mới lưu động, và cũng chỉ khi nào vốn được luôn chuyển thì mới sinh lời, kinh doanh mới có hiệu quả.

Marketing hay còn gọi là tiếp thị là một khái niệm rất lớn, một người bình thường sẽ rất khó để hiểu được, chỉ khi bạn được đào tạo chuyên sâu về kinh doanh, Marketing hoặc phải kinh doanh nhiều năm bạn mới nghiệm ra bản chất của Tiếp thị.

Định nghĩa Marketing

Nếu để dùng 1 câu nói ngắn gọn nhất cho bạn dễ hiểu thì ta nói rằng : Marketing là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu các đối tượng với mục đính cuối cùng là sinh lời.

Trong câu nói ngắn gọn đó chúng ta tách ra được các khái niệm để phân tích bao gồm:

1, Hoạt động

Là những cách thức, phương thức để thực hiện Marketing

2, Nhu cầu

Là mong muốn khi được đảm bảo rằng bạn sẽ bán được hàng và và nhận tiền. Nếu mong muốn không được đảm bảo bằng tiền, vật có giá trị hoặc thứ gì đó để trao đổi hàng hóa thì mong muốn không được gọi là nhu cầu.

3, Đối tượng

Là khách hàng, nhà cung cấp nguồn hàng, công ty logictics, cơ quan báo chí, công chúng, đối tác thứ 3 và nhiều cá nhân, tổ chức khác.

>> Marketing như thế nào ?

4, Đáp ứng nhu cầu

Là việc sử dụng các hoạt động để làm thỏa mãn mong muốn của các đối tượng ( không chỉ là khách hàng).

5, Mục đích

Mục đích là thứ mà chủ thể kinh doanh muốn đạt được sau nhiều mục tiêu. Mục đích có thể là lợi nhuận, có thể là thương hiệu, có thể là giá trị uy tín, có thể là vị thế cạnh tranh, mục đích của Marketing cũng có thể là giữ cho công ty được an toàn trước công chúng…

6, Mục đích cuối cùng là sinh lời

Bản chất của kinh doanh là phải có lãi, mà Marketing là hoạt động để phục vụ kinh doanh cho nên mục đích của Marketing cũng phải sinh lợi để thống nhất hóa với doanh nghiệp.

Làm Marketing thì được gọi là quản trị marketing

Là việc sử dụng các Hoạt động để đạt được mục đích chúng ta đặt ra cũng như làm thỏa mãn mong muốn và nhu cầu của những đối tác , công chúng , khách hàng.

Nói như thế tức là khi chúng ta thực hiện 1 vấn đề nào đó thuộc khái niệm Markting thì chính là quản trị Marketing, nhưng nếu chỉ làm 1 nội dung thì chưa đủ. Đây cũng là nhiệm vụ của người làm marketing trong doanh nghiệp.

Trong bài viết ngày hôm nay mình đã nhắc đến nhiều về khái niệm Hoạt động Marketing nhưng chưa nói cụ thể hoạt động này là gì. Cho nên mình sẽ giải thích các hoạt động này ở những bài viết kỳ sau để làm rõ cho mọi người tìm hiểu.

Những câu hỏi về Marketing, kinh doanh để lại trong phần bình luận hoặc gửi thư đến : haihoasong@gmail.com

Trả lời