Kinh nghiệm điều hành quản lý công ty xây dựng - BYTUONG

Kinh nghiệm điều hành quản lý công ty xây dựng

Mô hình quản lý của loại hình quản lý đầu tư. Nghĩa là tổng bộ nên quan tâm nhiều hơn tới biểu hiện về mặt tài chính của doanh nghiệp cấp dưới. Lấy tăng cường kiểm soát tài chính là phương pháp quản lý và kiểm soát chủ yếu.

Mô hình quản lý của loại hình quản lý chiến lược. Đó là ngoài việc kiểm soát tài chính của công ty cấp dưới. Còn phải quy hoạch chiến lược. Quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh chủ chốt có liên quan tới quy hoạch chiến lược.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Mô hình quản lý tài chính của loại hình quản lý vận hành. Đó là coi trọng việc trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý kinh doanh chủ chốt của doanh nghiệp cấp dưới.

Những mô hình quản lý và kiểm soát khác nhau sẽ không có sự phân biệt cao thấp và ưu nhược điểm. Nhưng những mô hình khác nhau đồng nghĩa với việc trọng điểm và chiều sâu kiểm soát sẽ khác nhau.

Tuy nhiên những chế độ, nguyên tắc, quy tắc, trình tự quản lý có liên quan mật thiết với mô hình quản lý và kiểm soát phải tương thích ứng với mô hình quản lý doanh nghiệp. Do vậy, việc lựa chọn mô hình quản lý và kiểm soát là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chế độ.

Các loại hình công ty khác nhau với các mô hình quản lý, kiểm soát khác nhau. Sẽ có yêu cầu khác nhau về chế độ và nội quy từ kiểm soát tài chính cho tới quản lý vận hành. Cùng với việc nâng cao chế độ tập quyền. Chức trách mà công ty mẹ (tập đoàn)  phải gánh chịu sẽ ngày càng nhiều. Còn chức trách của công ty con sẽ giảm xuống tương ứng. Điều này có nghĩa là nội dung hệ thống chế độ tập đoàn không ngừng mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Công ty xây dựng thì cần phải chặt chẽ trong việc quản lý, giám sát thi công, tạo dựng hệ thống thiết kế, quản lý, xây dựng kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo động lực để phát triển.

Mô hình quản lý và kiểm soát chiếm vị trí nòng cốt trong mô hình vận hành doanh nghiệp đa cấp. Hệ thống quản lý và kiểm soát thiếu khoa học và bất hợp lý. Doanh nghiệp đa cấp hoặc là kiểm soát quá chặt chẽ. Hoặc là thống nhất quá cứng nhắc khiến đơn vị cấp dưới thiếu tính hiệu quả và khả năng phản ứng.

Hoặc là mất sự kiểm soát để đơn vị cấp dưới tự tung tự tác. Xê dịch khỏi ý đồ chiến lược của cấp trên. Thậm chí còn hoang phí nguồn tài nguyên, xê dịch lợi ích. Khiến xuất hiện nhiều tranh chấp nội bộ không cần thiết.

Thiết kế mô hình quản lý và kiểm soát được cấu thành từ ba yếu tố cơ bản. Đó là: hình thức kết cấu, quy trình và chế độ.

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via