Gặp 3 kiểu người này, thì đừng bao giờ cho họ mượn tiền - BYTUONG

Gặp 3 kiểu người này, thì đừng bao giờ cho họ mượn tiền

Chúng ta đã từng gặp nhiều trường hợp người khác mượn tiền trả không đúng hạn hoặc thậm chí không trả, và họ cũng khéo tìm lý do để biện minh. Mượn tiền không chỉ làm cho hai bên khó xử mà còn dễ làm tổn thương tình cảm, vì vậy cho người khác vay tiền, bất kể có thể được trả lại hay về phương diện tình cảm mà nói, rủi ro cũng thật sự quá lớn.

Từ một quan điểm thực tế khác, cho bạn bè hay người thân vay tiền có bao gờ bạn tính lãi suất? Nếu phải tính lãi suất, bạn bè sẽ cho rằng bạn keo kiệt, nếu không tính lãi thì đối với bản thân bạn mà nói chẳng phải thiệt thòi, mất mát hay sao?

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm