Home » định vị macbook bị mất (Cách bật tìm Macbook )

định vị macbook bị mất (Cách bật tìm Macbook )

định vị macbook bị mất (Cách bật tìm Macbook )

định vị macbook bị mất (Cách bật tìm Macbook )

Nếu bạn thiết lập Find My cho máy Mac bị mất
Mở Tìm của tôi.
Trong ứng dụng Tìm của tôi trên một thiết bị Apple khác, hãy chọn tab Thiết bị.
Trên web, đăng nhập vào iCloud.com/find, sau đó nhấp vào Tất cả thiết bị.
Chọn máy Mac của bạn để xem vị trí của nó trên bản đồ. Nếu máy Mac của bạn không được liệt kê, hãy tìm hiểu cách bạn vẫn có thể bảo vệ tài khoản của mình.
Nếu máy Mac của bạn ở gần, bạn có thể yêu cầu máy Mac phát âm thanh để giúp bạn hoặc ai đó gần đó tìm thấy máy Mac.

Khóa máy Mac của bạn từ xa bằng mật mã để giúp ngăn truy cập trái phép. Nhấn vào Kích hoạt trong Đánh dấu là đã mất trong ứng dụng Tìm của tôi hoặc chọn Khóa trên iCloud.com. Bạn có thể hiển thị thông báo tùy chỉnh với số điện thoại của mình trên Màn hình khóa của thiết bị bị mất trong trường hợp ai đó tìm thấy máy Mac của bạn.
Bạn vẫn có thể theo dõi vị trí thiết bị của mình khi thiết bị bị khóa miễn là thiết bị được kết nối với Internet. Nếu nó ngoại tuyến, các tác vụ sẽ có hiệu lực vào lần tiếp theo máy Mac của bạn trực tuyến.
Báo cáo máy Mac bị mất hoặc bị đánh cắp của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu số sê-ri của máy Mac của bạn. Tìm số sê-ri thiết bị của bạn.
Nếu bạn không nghĩ rằng mình có thể khôi phục máy Mac bị mất, bạn có thể xóa nó từ xa. Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi máy Mac và ngăn không cho bất kỳ ai khác truy cập thông tin đó. Khi bạn xóa máy Mac, tất cả thông tin của bạn sẽ bị xóa khỏi thiết bị và bạn sẽ không thể tìm thấy thông tin đó bằng Tìm của tôi.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Xóa máy Mac bị mất hoặc bị đánh cắp khỏi danh sách các thiết bị đáng tin cậy của bạn.
Tìm hiểu thêm về cách sử dụng ứng dụng Tìm của tôi để định vị thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.

Nếu bạn không thể tìm thấy máy Mac của mình hoặc không thiết lập Tìm của tôi
Find My Mac là dịch vụ duy nhất của Apple có thể giúp theo dõi hoặc định vị máy Mac bị mất. Nếu bạn không thiết lập Find My Mac trước khi máy Mac của bạn bị mất hoặc bạn không thể xác định vị trí của nó, các bước sau có thể giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình:

Thay đổi mật khẩu Apple ID của bạn để ngăn bất kỳ ai truy cập vào dữ liệu iCloud của bạn hoặc sử dụng các dịch vụ khác (chẳng hạn như iMessage hoặc iTunes) từ máy Mac của bạn.
Thay đổi mật khẩu của bạn cho các tài khoản khác mà bạn sử dụng với máy Mac, bao gồm email, ngân hàng và các trang web truyền thông xã hội như Facebook hoặc Twitter.
Báo cáo máy Mac bị mất hoặc bị đánh cắp của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Họ có thể yêu cầu số sê-ri của máy tính của bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên hộp hoặc biên lai ban đầu mà bạn nhận được khi mua máy Mac.
Nếu bạn không thể mở khóa máy Mac của mình
Sau khi định vị máy Mac của mình, bạn có thể mở khóa máy bằng cách nhập mật mã mà bạn đã tạo khi khóa máy bằng Tìm của tôi.

Nếu bạn không thể nhớ mật mã đó, bạn có ba tùy chọn:

Đăng nhập vào iCloud.com/find, sau đó chọn máy Mac của bạn từ menu Thiết bị. Chọn Mở khóa và làm theo các bước để xác minh danh tính của bạn.
Mở khóa máy Mac của bạn từ iPhone, iPad, iPod touch hoặc Apple Watch bằng mật mã thiết bị của bạn.
Mang máy Mac của bạn đến Nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền cùng với bằng chứng mua hàng của bạn.
Bạn có thể tra cứu mật mã của mình trong một thời gian giới hạn.