Di sản văn hóa phi vật thể là gì? Di sản văn hóa (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Di sản văn hóa phi vật thể là gì? Di sản văn hóa (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Di sản văn hóa phi vật thể là gì? Di sản văn hóa

  • Di sản văn hoá phi vật thể là:  sản phẩm tinh thần liên quan đến cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể cùng với không gian văn hóa liên quan, mang giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học,
  • Di sản văn hóa (cả vật thể và phi vật thể) được viết trong tiếng Anh là: Cultural heritage
  • Di sản văn hóa phi vật thể  có tiếng Anh là: Intangible cultural heritage
  • Điểm mấu chốt của Di sản văn hóa phi vật thể là: Giá trị tinh thần, và giá trị này không nằm trong Sự vật chất.

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với một cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có bản sắc lịch sử, văn hóa, khoa học, đại diện cho cộng đồng, không ngừng được tái tạo và truyền từ đời này sang đời khác bằng phương pháp truyền miệng, nghề thủ công. , biểu diễn và các hình thức khác, bao gồm lễ hội, lối sống, kiến ​​thức truyền thống, nghề thủ công, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống. Công ước 2003 của UNESCO bác bỏ việc phân loại di sản văn hóa phi vật thể, do đó không có khái niệm xếp hạng di sản cấp tỉnh, cấp quốc gia hay cấp thế giới.

Nội dung về Di sản văn hóa phi vật thể là gì? Di sản văn hóa được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Di sản văn hóa phi vật thể là gì? Di sản văn hóa ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Di sản văn hóa phi vật thể là gì? Di sản văn hóa trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Di sản văn hóa phi vật thể là gì? Di sản văn hóa trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Những Di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng là: nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, Nhã nhạc cung đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh.
  • Đã từng có 1 Doanh nhân, tên Nguyễn Đức Hải, đầu tư 300 triệu để kinh doanh thị trường du lịch văn hóa, 5 năm sau thu 2 triệu USD (người này tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam).