Ông chủ cần biết: Hiểu được bản chất của tài chính, vì sao Tiền đẻ ra Tiền - BYTUONG

Ông chủ cần biết: Hiểu được bản chất của tài chính, vì sao Tiền đẻ ra Tiền

Bản chất của tài chính được hiểu là tiền bạc, logic này biến khiến thế giới có bốn vai trò bao gồm:

Vai trò đầu tiên: Tôi có tiền, tôi cần chuyển tiền thành nhiều tiền hơn. (Nhà tư bản)

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm