Những quy tắc vàng về Tiền bạc của Người Do Thái, kiếm tiền không khó, tiêu tiền mới khó đến vậy - BYTUONG

Những quy tắc vàng về Tiền bạc của Người Do Thái, kiếm tiền không khó, tiêu tiền mới khó đến vậy

Người do Thái có sáu quy tắc tài chính đó là : kiếm tiền không khó, tiêu tiền mới là điều không dễ dàng gì. Có một quy tắc kinh điển như vậy trong sách thánh Talmud của người do Thái.

Trong mắt của người do Thái, nắm vững sự trí tuệ của việc kiếm tiền thì kiếm tiền không phải là điều gì khó khăn cả. Tuy nhiên, biết kiếm tiền không có nghĩa là biết tiêu tiền, tiêu tiền không hẳn là điều dễ dàng, chỉ bằng cách nắm vững các quy tắc quản lý tài chính, bạn mới có thể biết cách tiêu tiền và kiếm tiền.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm