besties là gì (My bestie là gì-Bestie số nhiều-Bezzie là gì-Buddy la gì-Besties forever-My buddy la gì-Cách gọi bạn thân trong tiếng Anh-Nhóm bạn thân tiếng Anh là gì-Bạn thân khác giới trong tiếng Anh là gì-Bạn tốt tiếng Anh là gì-Bff la gì-Friends viết tắt là gì-Cách gọi bạn trai thân mật trong tiếng Anh)

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về từ “bestie” cùng những vấn đề liên quan đến từ tiếng Anh...