Dữ liệu và cơ hội: Cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi thực tế vẫn sống và phát triển kiếm tiền ngay cả ở Mỹ hay Việt Nam (mặc cho thị trường mua hàng Online liên tiếp tăng tiến)

Dữ liệu và cơ hội: Cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi thực tế vẫn sống và phát triển kiếm tiền ngay cả ở Mỹ hay Việt Nam (mặc cho thị trường mua hàng Online liên tiếp tăng tiến)

Mặc dù thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh với các ông lớn như Amazon, eBay, Alibaba… nhưng vẫn có những cửa hàng tạp tóa, cửa hàng tiện lợi tồn tại và phát triển. Có thể nói, mua hàng hóa tại cửa tiệm...

Hướng dẫn Mở cửa hàng tạp hóa ở quê nông thôn

Hướng dẫn Mở cửa hàng tạp hóa ở quê nông thôn

Kinh doanh mở cửa hàng tạp hóa thu lợi khủng không phải là một ý tưởng mới. Nó thực sự rất có tiềm năng ở các thành phố lớn hay khu đông dân cư. Nhưng ở nông thôn thì sẽ như thế nào khi mật...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP