Stt về cái bóng của mình? Câu nói hay về chính mình (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Stt về cái bóng của mình? Câu nói hay về chính mình (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Stt về cái bóng của mình? Câu nói hay về chính mình

 • Không có ánh sáng mà không có bóng tối, cũng như không có hạnh phúc mà không có đau đớn.
 • Danh tính của bạn giống như cái bóng của bạn: không phải lúc nào cũng nhìn thấy được và luôn luôn hiện hữu.
 • Tôi thích cái bóng của mình; nó nhắc nhở tôi rằng tôi tồn tại.
 • Mắt luôn bị thu hút bởi ánh sáng, nhưng bóng tối có nhiều điều để nói.
 • Đừng phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ ai trên thế giới này vì ngay cả cái bóng của chính bạn cũng rời bỏ bạn khi bạn chìm trong bóng tối.
 • Nhiều hơn một cái bóng và ít hơn một linh hồn.
 • Bóng tối chỉ tối nhất khi ánh sáng ở mức sáng nhất.
 • Dưới một con người thành công luôn đi với một con người thất bại, đó là phần chìm mà ai cũng phải mang theo cả một đời
 • Sống tới 30, 40, 50 tuổi hay cả đời người nếu không nhận ra người bạn tệ hại nhất chính là mình, vậy thì chưa ngộ ra người bạn đáng kính nhất cũng chính là mình.

Nội dung về Stt về cái bóng của mình? Câu nói hay về chính mình được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Stt về cái bóng của mình? Câu nói hay về chính mình? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Stt về cái bóng của mình? Câu nói hay về chính mình trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Stt về cái bóng của mình? Câu nói hay về chính mình trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

 • Nhận ra được con người luôn có 2 mặt, nếu ta biết đối ứng phù hợp sẽ giúp phát triển bản thân
 • Nhìn lại chính mình để biết bản thân cần phải thay đổi ở đâu
 •  Bỏ đi những điều xấu, tránh gây ảnh hưởng đến bản thân sau này