Phím tắt Shift Enter trong Word có ý nghĩa là gì

Phím tắt Shift Enter trong Word có ý nghĩa là gì
Phím tắt Shift Enter trong Word có ý nghĩa là gì

Hầu hết mọi người đều biết rằng khi bạn nhấn phím Enter trên bàn phím khi sử dụng Microsoft Word, một dòng mới sẽ được chèn vào tài liệu. Điều mà nhiều người không nhận ra là sự khác biệt giữa nhấn Enter và Shift-Enter.

Khi bạn nhấn Enter, điều bạn đang thực sự yêu cầu Microsoft Word làm là tạo một đoạn văn mới. Hành vi mặc định là sau đó đặt một khoảng cách giữa hai dòng.

>> Cách tắt các tùy chọn tự định dạng trong word (cách xóa ký tự ¶ trong word)

Phím tắt Shift Enter trong Word mang hàm ý nghĩa là gì

Nhấn Shift-Enter để yêu cầu từ xuống dòng, nhưng điều này không tạo ra khoảng cách giữa hai dòng như Enter vì Shift-Enter không chỉ ra một đoạn văn mới.

>> Hướng dẫn Cách xóa gạch chân trong Word, bỏ dấu gạch đỏ và xanh dưới chữ trong Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

So sánh hai địa chỉ sau:

Đầu tiên sử dụng Enter ở cuối mỗi dòng; thứ hai sử dụng Shift-Enter ở cuối mỗi dòng. Bằng cách sử dụng Shift-Enter, bạn loại bỏ khoảng cách giữa mỗi dòng.
Điều này cũng rất hữu ích khi tạo một danh sách có dấu đầu dòng hoặc được đánh số. Nhấn Shift-Enter cho phép bạn chuyển sang dòng tiếp theo mà không cần tạo dấu đầu dòng hoặc số mới.

Phím tắt phổ biến khiến nhiều người dùng ngạc nhiên khi biết đến là phím tắt mềm.

Khi soạn nội dung trong Trình chỉnh sửa PolicyStat, nhấn Enter trên bàn phím của bạn sẽ tạo ra những gì được gọi là ngắt khó hoặc hoàn trả khó. Điều này có nghĩa là hộp đoạn văn trước đó đã được kết thúc và một hộp đoạn văn mới sẽ được tạo. Xem một ví dụ bên dưới.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nội dung có thể chỉ cần một dòng mới thay vì một đoạn văn mới đầy đủ. Để tạo một dòng mới mà không có đoạn văn mới, hãy hoàn thành ngắt mềm hoặc quay lại mềm trên bàn phím của bạn bằng cách nhấn tổ hợp phím Shift rồi nhấn Enter.

Dấu ngắt mềm tạo ra một dòng mới mà không làm ngắt đoạn hoặc danh sách trước nó.

Chúng tôi muốn ghi nhận công lao, thủ thuật bàn phím tương tự này không dành riêng cho PolicyStat. Nó có sẵn trên Microsoft Word, các trình xử lý văn bản khác và hầu hết các trình soạn thảo dựa trên web khác (như PolicyStat).

Làm cách nào để thêm ghi chú trong danh sách?

Sử dụng Dấu ngắt dòng mềm (Shift + Enter) để tạo một dòng khoảng trống trong danh sách nơi ghi chú có thể được ghi chú và thêm vào như thế này …
LƯU Ý: Đây là ghi chú của tôi trong một danh sách.

Làm cách nào để chèn hình ảnh vào danh sách?

Sử dụng Dấu ngắt dòng mềm (Shift + Enter) để tạo một dòng khoảng trống trong danh sách nơi có thể chèn hình ảnh.

>> Mất nút quay lại trong Word

tổ hợp phím alt + enter trong word, Excel ý nghĩa gì? Tổ hợp phím Alt + Enter dụng để làm gì

ĐỀ HỌC trong vấn đề này:

  • Tương tự trong trong Word, phím phím alt + enter dùng để xuống dòng (trong Excel cũng sử dụng)
  • Nếu bạn dùng máy tính Mac thì đổi Alt thành Command + Enter, cũng để xuống dòng
  • Nếu bạn không cần dùng Alt + Enter trong Excel, bạn có thể dùng hàm SUBSTITUE hoặc hàm Trim, công thức cụ thể là: Trim(Substitue(A2,Char(10),” “)) , hàm này nhằm đạt mục tiêu bỏ đi khoảng trắng trong ô A2.

>> Lỗi lặp lại nội dung trong Word

không sử dụng được tổ hợp phím alt + enter, làm thế nào

ĐỀ HỌC trong vấn đề này:

  • Hãy thao thác như sau: file Excel => File => More => Options => Advanced
  • Sau đó bạn hãy tìm đến: Editing options => Mở sổ Direction => Down và nhấn Ok, vậy là xong.
  • Nếu file sheet của bạn bị khóa, bạn phải Unprotect sheet đó ra.
  • Một cách khác thay thế cho Alt + enter đó là: Home => Alignment  => Wrap Text

>> Cách lặp lại chữ trong Word