Nớt tươi là gì (nớt nát là gì-nớt ghép với từ gì hợp lý-não nuột là gì