Những Quy tắc thêm s ? đuôi S trong tiếng Anh (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Những Quy tắc thêm s ? đuôi S trong tiếng Anh (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những Quy tắc thêm s ? đuôi S trong tiếng Anh

  • Nếu danh từ không có gì đặc biệt, đưa s vào cuối danh từ để có được danh từ số nhiều.
  • Trường hợp Danh từ theo sau là các -s, -ss, -sh, -ch, -z và -x; hãy đưa -es vào cuối và có được danh từ số nhiều.
  • Trường hợp Danh từ theo sau là -y; bạn cần thay thế -ies để chuyển thành danh từ số nhiều.
  • Và nếu Danh từ theo sau là -is, chuyển is thành -es để thành danh từ số nhiều.

Thêm s vào danh từ đếm được số ít để tạo từ số nhiều.
Đối với các danh từ kết thúc bằng s, ss, sh, ch, z và x, hãy thêm es vào cuối.
Thêm es vào danh từ kết thúc bằng phụ âm + o
Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với cách thêm chữ s vào danh từ này. Cụ thể, các từ kết thúc bằng nguyên âm + o, danh từ có gốc nước ngoài hoặc chữ viết tắt được đa số hóa bằng cách thêm s.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Những Quy tắc thêm s ? đuôi S trong tiếng Anh được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Những Quy tắc thêm s ? đuôi S trong tiếng Anh? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Những Quy tắc thêm s ? đuôi S trong tiếng Anh trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Những Quy tắc thêm s ? đuôi S trong tiếng Anh trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Danh từ thêm S có nhiều trường hợp khác nhau dựa vào những mục tiêu và dấu hiệu nhận biết của bản thân danh từ đó.
  • Khi chia thì cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta thêm s hay es hoặc những dạng khác của từ.