Học lực trung bình nên chọn ngành nào khối C? Chọn ngành học (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Học lực trung bình nên chọn ngành nào khối C? Chọn ngành học (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Học lực trung bình nên chọn ngành nào khối C? Chọn ngành học

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Hướng dẫn du lịch
 • Marketing thương mại điện tử
 • Truyền thông
 • Kinh doanh logistic
 • Kinh doanh quốc tế
 • Nhóm ngành về Marketing và truyền thông mạng
 • Nhóm ngành truyền thông đa phương tiện

Văn học, Ngôn ngữ học, Báo chí, Thông tin thư viện, Quản lý thông tin, Lịch sử, Nhân học, Triết học, Địa lý học, Xã hội học, Giáo dục học, Lưu trữ học, Công tác xã hội, Tâm lý học, Đô thị học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa truyền thông, Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật, Nghiên cứu văn hóa, Quản lý di sản văn hóa, Quản lý nhà nước về gia đình, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Tổ chức sự kiện văn hóa, Lữ hành – Hướng dẫn du lịch, Quản lý thông tin, Thông tin thư viện, Kinh doanh xuất bản phẩm,
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Học lực trung bình nên chọn ngành nào khối C? Chọn ngành học được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Học lực trung bình nên chọn ngành nào khối C? Chọn ngành học? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Học lực trung bình nên chọn ngành nào khối C? Chọn ngành học trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Học lực trung bình nên chọn ngành nào khối C? Chọn ngành học trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

 • Khối C thuộc nhóm ngành liên quan đến giao tiếp, kết nối truyền thông, đây là lĩnh vực đang có xu hướng việc làm cao, thu nhập lớn trong thời mạng công nghệ
 • Khối C không cần yêu cầu năng lực học tập cao, nhưng cần sự khéo léo trong giao tiếp
 • Khối C có nhiều cơ hội việc làm do liên quan nhiều đến kỹ năng xã hội.