Công nghệ 4.0 trong kinh doanh (Ứng dụng như thế nào)

Sự phát triển của công nghệ Internet toàn cầu đã mang lại sự đổi mới thứ tư trong công nghệ công nghiệp. “Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư” được gọi là “Công nghệ 4.0” ở Đức, “Internet công nghiệp” ở Hoa Kỳ và ở Trung Quốc.

Mặc dù không có tiêu chuẩn thống nhất để hiểu định nghĩa “Công nghệ 4.0” trên phạm vi quốc tế nhưng hầu hết các cường quốc kinh tế trên thế giới đang sử dụng các mô hình kinh doanh của họ để diễn giải cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này.

Trung tâm của cách mạng công nghệ 4.0 là số hóa toàn bộ quy trình từ thiết kế cho đến sản xuất, sử dụng các hệ thống không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng các thiết bị kỹ thuật công nghệ tự động hóa. Những hệ thống này là “chìa khóa” giúp tăng năng suất, hiệu quả lao động ở mức độ cao và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Tất cả các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây đã cách mạng hóa mô hình kinh doanh và mô hình công nghiệp. Bây giờ, chúng ta có một phân tích chuyên sâu về Công nghiệp 4.0 và mô hình kinh doanh của nó để khám phá hướng của các mô hình kinh doanh trong tương lai.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã bắt đầu

Sự phát triển của lịch sử loài người đã trải qua các cuộc cách mạng bao gồm công nghiệp đầu tiên được đại diện bởi động cơ hơi nước, cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai được đại diện bởi năng lượng điện và cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba được đại diện bởi công nghệ thông tin Internet.

Một phương thức sản xuất và quản lý mới đã được ban hành, điều chỉnh cơ bản tất cả các khía cạnh của nền kinh tế và xã hội, và cũng đã thay đổi cán cân quyền lực giữa các quốc gia.

Sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu với chiến lược công nghiệp 4.0 do Đức đề xuất đã được mở ra.

Tất cả các thực thể có liên quan đến việc tạo ra giá trị tạo thành một mạng và nó có khả năng tạo ra các luồng giá trị tối đa từ dữ liệu bất cứ lúc nào, do đó nó nhận ra được việc chia sẻ tất cả các thông tin liên quan trong thời gian thực tế.

Dựa trên sự kết nối giữa con người, mọi thứ và hệ thống, việc thiết lập năng động các mạng giá trị doanh nghiệp, tối ưu hóa thời gian thực của các tổ chức tương ứng, tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiêu thụ năng lượng được thực hiện theo các tiêu chuẩn khác nhau. Đây là lời giải thích cho hệ thống “Công nghiệp 4.0” của Đức.

Sự phát triển của công nghệ mạng thông tin đã phá vỡ giới hạn của các mô hình sản xuất truyền thống thông qua kết nối giữa thiết bị và thiết bị, con người và thiết bị. Nhận ra việc chuyển giao và chia sẻ thông tin nhanh chóng, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy tiến bộ kinh tế và xã hội.

Từ tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta có thể thấy trước rằng trong vài năm tới, thậm chí nhiều thập kỷ tới sẽ có những thay đổi lật đổ và mô hình kinh doanh trong tương lai sẽ trải qua những thay đổi cơ bản.

Đổi mới mô hình kinh doanh

Trong tình hình chung của sự phát triển công nghiệp, động lực đổi mới của chuyển đổi mô hình kinh doanh chủ yếu đến từ sự điều chỉnh liên tục trong hệ thống và sự chuyển đổi của mô hình kinh doanh ngành này làm cho nó không ngừng cải thiện và nâng cấp chính ngành đó.

>> 6 Ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 

Tất cả các mô hình kinh doanh thành công được tạo ra bằng cách tương tác với các điều kiện bên ngoài. Tác động của Công nghệ 4.0 đối với các mô hình kinh doanh chủ yếu được phản ánh trong các khía cạnh sau đây:

1, Sự xuất hiện của các sản phẩm tư nhân

Tùy theo sự thay đổi của sản phẩm phản ánh mức độ cá nhân hóa như thế nào mà các sản phẩm tư nhân xuất hiện để đáp ứng nhu cầu. Với sự cải thiện mức sống của người dân, các yêu cầu về vật liệu, chăm sóc y tế, giáo dục và các sản phẩm xã hội khác ngày càng cao hơn.

Điều này không chỉ có thể thực hiện sản xuất tiêu chuẩn quy mô lớn, mà còn đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách hàng. Đồng thời, trong toàn bộ quá trình giám sát thông minh, việc quản lý kỹ thuật số thông minh của quy trình sản xuất có thể được thực hiện một cách hiệu quả và hiệu quả công việc có thể được cải thiện.

2, Làm cho mối quan hệ giữa thương nhân và nhà sản xuất gần gũi hơn

Nhà sản xuất có thể giao tiếp trực tiếp với quy trình sản xuất và sản phẩm. Nhà sản xuất nhập dữ liệu phản hồi của khách hàng vào hệ thống quản lý thông minh của sản phẩm, trực tiếp tránh các liên kết trung gian và giúp kết nối giữa hai bên gần nhau hơn.

3, Sử dụng quy mô lớn máy móc thông minh

Sản xuất công nghiệp theo Công nghệ 4.0 là dần dần giải phóng năng suất và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sự khác biệt so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây là trí tuệ nhân tạo được đưa vào quá trình sản xuất công nghiệp nhiều hơn.

Việc sử dụng quy mô lớn robot thông minh hiện đại, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và các công nghệ thông tin khác đã làm giảm thêm sự phụ thuộc của sản xuất công nghiệp vào nhân lực và tăng cường sự hợp tác giữa con người với máy móc.

4, Cập nhật sản phẩm mới nhanh hơn

Trong khi các thiết bị thông minh đang cải thiện năng suất rất nhiều thì hệ thống dữ liệu lớn liên tục thu thập phản hồi từ các thương nhân và khách hàng sau đó phân tích chúng. Cuối cùng, dựa trên những dữ liệu này nó đề xuất các giải pháp sản xuất khoa học, quy trình sản xuất và sản phẩm để đổi mới, tối ưu hóa sản phẩm đạt được việc liên tục đổi mới.

Triển vọng phát triển của Công nghệ 4.0 rất sáng sủa và còn một chặng đường dài. Chẳng hạn việc ải thiện các yếu tố chính như cơ sở khách hàng, cơ sở hạ tầng và chất lượng lao động phải vượt qua nhiều khó khăn. Đồng thời, với sự phát triển và trưởng thành của Công nghệ 4.0, các doanh nghiệp sẽ phát triển các giải pháp hệ thống dựa trên những khó khăn này.

Đồng thời, với sự tiến bộ và cải thiện năng suất, các thiết bị công nghệ, tài năng và các liên kết khác sẽ chuyển sang thời đại 4.0, chuyển sang các giải pháp tích hợp và tiêu chuẩn hóa. Trong những năm tới, công nghệ sẽ ra đời và đổi mới mô hình kinh doanh để mở ra một vòng thách thức mới.

Nếu muốn ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực hoạt động, đầu tiên doanh nghiệp phải định vị chiến lược kinh doanh của mình là vào dòng sản phẩm dịch vụ gì. Phù hợp ở phân khúc nào, năng suất lao động, các chi phí của doanh nghiệp đã đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng tham gia vào phân khúc đó chưa.

Từ đó, xác định cụ thể doanh nghiệp sẽ tham gia vào chuỗi nào của thế giới và ứng dụng công nghệ 4.0 để phát huy những việc làm được, đồng thời những việc chưa làm được thì tìm giải pháp khắc phục. Công nghệ 4.0 đòi hỏi sự khác biệt so với trước đây, cho nên tư duy lãnh đạo cũng phải thay đổi để phù hợp môi trường mới, nhất là sử dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại Việt Nam, trong thời gian qua ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp đã có những điểm sáng, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân ứng dụng công nghệ thông minh trong các khâu, công đoạn khác nhau mang lại nhiều kết quả tích cực.

Các doanh nghiệp phải lựa chọn công nghệ phù hợp, sản phẩm phù hợp gắn với mỗi vùng miền và thị trường. Thực hiện ưu tiên phát triển công nghiệp 4.0 ở các nơi các nơi có điều kiện nhưng không loại trừ các hình thái sản xuất công nghiệp truyền thống.

Đặc biệt, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, an toàn, cạnh tranh.

Trả lời