Home » Cân bằng phản ứng H2SO4 + Na2CO3 ra gì (và phương trình NaHCO3 + H2SO4)

Cân bằng phản ứng H2SO4 + Na2CO3 ra gì (và phương trình NaHCO3 + H2SO4)

Natri cacbonat là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Na2CO3 và trọng lượng phân tử là 105,99, nó còn được gọi là tro soda, nhưng nó được phân loại là muối, không phải kiềm. Nó là một nguyên liệu hóa học vô cơ quan trọng, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thủy tinh phẳng, các sản phẩm thủy tinh và men gốm. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong rửa gia đình, trung hòa axit và chế biến thực phẩm.

Natri cacbonat là một dạng bột hoặc hạt màu trắng không mùi ở nhiệt độ phòng. Nó có tính thấm nước và hút dần độ ẩm 1mol / L (khoảng = 15%) trong không khí tiếp xúc. Các hyđrat của nó là Na2CO3 · H2O, Na2CO3 · 7H2O và Na2CO3 · 10H2O.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Natri cacbonat dễ tan trong nước và glyxerin. Nó có thể hòa tan 20 gam natri cacbonat trên 100 gam nước ở 20 ° C và độ hòa tan tối đa là 35,4 ° C. Nó có thể hòa tan 49,7 gam natri cacbonat trong 100 gam nước. Nó ít tan trong etanol tuyệt đối và khó tan trong propanol.

Dung dịch nước của natri cacbonat có tính kiềm và ăn mòn ở một mức độ nhất định. Nó có thể trải qua phản ứng tạo phản ứng với axit, cũng như một số muối canxi và muối bari. Dung dịch có tính kiềm, có thể làm đỏ phenolphtalein.

Natri cacbonat có tính ổn định cao, nhưng cũng có thể bị phân hủy ở nhiệt độ cao để tạo ra natri oxit và carbon dioxide:

Na2CO3 –t*-> Na2O + CO2

Tiếp xúc với không khí trong thời gian dài có thể hấp thụ độ ẩm và carbon dioxide trong không khí, tạo ra natri bicarbonate và hình thành các cục cứng:

Na2CO3 + CO2 + H2O —> 2NaHCO3

Vì natri cacbonat bị thủy phân trong dung dịch nước, các ion cacbonat bị ion hóa kết hợp với các ion hydro trong nước tạo thành các ion bicacbonat, làm giảm các ion hydro trong dung dịch, để lại các ion hydroxit bị ion hóa, do đó pH của dung dịch là kiềm.

Cacbonat có thể kết hợp với proton (ion hydro) trong nước để tạo ra bicacbonat và axit cacbonic, và có thể kết hợp với proton trong axit để giải phóng carbon dioxide. Vì vậy, natri cacbonat thuộc về bazơ Bronsted trong lý thuyết proton axit-bazơ.

Lấy axit clohydric làm ví dụ. Khi lượng axit clohiđric vừa đủ, natri clorua và axit cacbonic được tạo thành, và axit cacbonic không bền ngay lập tức bị phân hủy thành cacbon đioxit và nước. Phản ứng này có thể được sử dụng để tạo ra carbon dioxide:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

H2CO3 → CO2 + H2O

Phương trình hóa học tổng quát là:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Khi nhỏ axit clohiđric, các phản ứng sau xảy ra:

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl

Natri cacbonat có thể phản ứng tương tự với các loại axit khác.

Natri cacbonat có thể trải qua phản ứng tạo tổng hợp với các chất kiềm như canxi hydroxit và bari hydroxit để tạo ra kết tủa và natri hydroxit. Loại phản ứng này thường được sử dụng trong công nghiệp để điều chế xút (thường được gọi là phương pháp tạo xút):

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaOH

Natri cacbonat có thể trải qua phản ứng phản ứng tổng hợp với muối canxi, muối bari, v.v., để tạo thành kết tủa và muối natri mới:

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3(↓)

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaCl

Nhỏ H2SO4 vào ống nghiệm chứa Na2CO3 có khí không màu thoát ra:

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Axit sunfuric phản ứng với natri hidrocacbonat:

2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O + 2CO2