bộ mịch trong tiếng trung như thế nào? Bộ trong Tiếng Trung Quốc (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về bộ mịch trong tiếng trung như thế nào? Bộ trong Tiếng Trung Quốc (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

bộ mịch trong tiếng trung như thế nào? Bộ trong Tiếng Trung Quốc

Căn 14 hay bộ mịch (冖 部), nghĩa là phủ, là một trong 23 trong số 214 căn của thời Khang Hy được cấu tạo bởi 2 nét. Trong Từ điển Khang Hy, có 30 ký tự (trong số 49.030) được tìm thấy theo căn nguyên này. 冖 cũng là thành phần lập chỉ mục thứ 19 trong Bảng lập chỉ mục các thành phần ký tự Trung Quốc chủ yếu được các từ điển tiếng Trung giản thể xuất bản ở Trung Quốc đại lục chấp nhận. Bộ Mịch (冖), nghĩa là trùm khăn lên đầu, là một trong 23 bộ thủ được cấu tạo từ 2 nét trong tổng số 214 Bộ thủ Khang Hy. Trong Khang Hi tự điển, có 30 ký tự (trong số 49.030) được tìm thấy dưới bộ thủ này.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về bộ mịch trong tiếng trung như thế nào? Bộ trong Tiếng Trung Quốc được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về bộ mịch trong tiếng trung như thế nào? Bộ trong Tiếng Trung Quốc? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Người mất ở bệnh viện hồn có về nhà được không? Tâm linh người Mất người Chết (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Việt Nam có chấp nhận 2 quốc tịch không? Quốc Tịch Việt Nam (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của bộ mịch trong tiếng trung như thế nào? Bộ trong Tiếng Trung Quốc trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của bộ mịch trong tiếng trung như thế nào? Bộ trong Tiếng Trung Quốc? Bộ Mịch là một trong số 214 bộ thủ Khang Hy, bộ tiếng Trung giúp người dùng tiếng trung có thể viết, nắm bắt ý nghĩa của từ một cách nhanh chóng hơn, có quy tắc và trật sự trong sử dụng tiếng Trung Quốc.

>> Các nước chấp nhận 2 quốc tịch? Quốc gia 2 quốc tịch (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về bộ mịch trong tiếng trung như thế nào? Bộ trong Tiếng Trung Quốc trong đời sống, công việc hàng ngày