Mô hình làm giàu với cây bạc hà (ở Bắc Ninh), cây dễ trồng, ít sâu bệnh - BYTUONG

Mô hình làm giàu với cây bạc hà (ở Bắc Ninh), cây dễ trồng, ít sâu bệnh

Mô hình làm giàu với cây bạc hà (ở Bắc Ninh), cây dễ trồng, ít sâu bệnh

Mô hình làm giàu với cây bạc hà (ở Bắc Ninh), cây dễ trồng, ít sâu bệnh

Anh Nguyễn Đình Thành, quê ở Bắc Ninh. Anh tốt nghiệp trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành công nghệ sinh học. Sau khi ra tường, anh làm việc tại Phòng sinh học bức xạ thuộc Trung Tâm ứng dụng  kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp tại Đà Lạt.

Anh đã làm việc hơn 10 năm tại đây, tích lũy cho mình được những kinh nghiệm và kiến thức về các loại cây và môi trường sinh sống của chúng.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm