Khởi nghiệp cần phải sống đã, rồi sau đó mới nghĩ đến kiếm tiền - BYTUONG

Khởi nghiệp cần phải sống đã, rồi sau đó mới nghĩ đến kiếm tiền

Doanh nhân: Điều quan trọng nhất là sống và kiếm tiền, phải sống mới có thể kiếm tiền được.

Là một doanh nhân của một công ty nhỏ, làm thế nào để tồn tại ở nơi này học hỏi, tìm tòi cách kiếm tiền chứ không phải là ngồi đó mong muốn mình trở nên giàu có sau một đêm, bởi vì chỉ có tồn tại mới có thể kiếm được tiền.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm