Hướng dẫn điều tra nghiên cứu thị trường trước khi khởi nghiệp - BYTUONG

Hướng dẫn điều tra nghiên cứu thị trường trước khi khởi nghiệp

Trước khi bắt tay thực hiện khởi nghiệp, các bước tiến hành nghiên cứu thị trường lần lượt như thế nào. Lương sẽ dùng chất dẫn là cửa hàng kinh  doanh để đi sâu hơn vào chủ đề này.

1, Xác định vấn đề cần điều tra nghiên cứu

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm