Chưa có tiền khởi nghiệp, mà không muốn đi làm thuê, có giải pháp nào hay hơn không? - BYTUONG

Chưa có tiền khởi nghiệp, mà không muốn đi làm thuê, có giải pháp nào hay hơn không?

Không muốn đi làm thuê, chưa có tiền để khởi nghiệp, vậy có giải pháp nào hay hơn không? Nếu chỉ là ăn và chờ chết thì quá là đơn giản, cuộc sống mà, chỉ cần bạn muốn thì có thể cứ vậy mà làm.

Nếu bạn không muốn đi làm thuê, đã từng có ý định muốn khởi nghiệp chỉ là đang thiếu tiền để bắt đầu thì bạn có thể cố gắng làm những điều tôi nói.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm