Tư vấn không có mặt tiền làm thế nào

Mình có ít vốn và nhà mình thì không được ở mặt tiền nhưng diên tích nhà mình thì khá rộng. Tư vân giúp minh nên làm như thê nào ạ.

[Chuyên gia tư vấn]- làm kinh doanh




BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Chào bạn Thanh Văn. Do bạn chưa nêu rõ vấn đề đang gặp trong câu hỏi liên quan đến diện tích và mặt bằng(mặt tiền) đề nghị chuyên gia tư vấn. Vì vậy, chúng tôi rất tiếc chưa có phần trả lời cho bạn. Bạn có thể gửi lại câu  hỏi mô tả chi tiết trường hợp của mình liên quan mặt tiền và mặt bằng. Chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn vấn đề cho bạn khi có thêm các thông tin về hoạt động kinh doanh và trường hợp cụ thể của bạn.

Trong trường hợp bạn muốn lựa chọn ý tưởng kinh doanh, bạn có thể tham khảo chuyên mục ý tưởng của chúng tôi tại : https://bytuong.com/category/y-tuong-kinh-doanh

Để có thể hỗ trợ tư vấn người khởi nghiệp một cách rõ ràng và đầy đủ, giúp Startup có được phần tư vấn cụ thể. Người khởi nghiệp khi gửi câu hỏi đề nghị chuyên gia của chúng tôi tư vấn, mời bạn mô tả thêm các thông tin liên quan trường hợp bạn đang gặp trong hoạt động kinh doanh của mình. Các thông tin đề nghị tư vấn của người khởi nghiệp càng rõ ràng, chuyên gia của chúng tôi sẽ có thêm cơ sở để tư vấn cụ thể cho người khởi nghiệp.

Trả lời