Hỏi hai ngành trong quản trị kinh doanh

Em chưa hiểu rõ về bachelor of business in finance
Và bachelor of business in economics.

[Chuyên gia tư vấn]-làm kinh doanh

Chào bạn Ngoc. Chúng tôi tin chắc bạn đã tìm hiểu và nắm bắt được các thông tin cơ bản về kinh doanh, cử nhân kinh doanh (cử nhân quản trị kinh doanh). Đây là bằng cử nhân được cấp cho người hoàn thành một khóa học về kinh doanh(quản trị kinh doanh) tại các cơ sở đào tạo đại học, trong thời gian thông thường 4 năm.

Người tham gia khóa học lấy bằng cử nhân kinh doanh(quản trị kinh doanh) được đào những kiến thức cơ bản bao gồm:
– Kiến thức cơ bản về Marketing

– Kiến thức về Quản trị trong kinh doanh

– Kiến thức chiến lược trong kinh doanh, doanh nghiệp

– Kiến thức cơ bản về quản trị nhân lực

– Kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp

– Kiến thức cơ bản về tài chính…

Nhu cầu đào tạo các cử nhân quản trị kinh doanh là đặc biệt cần thiết trong thời đại kinh tế mới, đặc biệt là kinh tế 3.0, 4.0. Tuy nhiên, phạm trù kinh doanh mang theo nhiều nghĩa và cách nhận thức ở nhiều xã hội/tầng lớp/đối tượng khác nhau, trong kinh doanh mỗi người học/người dạy sẽ chú trọng đến những phần kiến thức nhất định của lĩnh vực kinh doanh(quản trị kinh doanh).

Thực tế mỗi người chú trọng đến phần kiến thức nhất định của khóa học đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế xã hội, do sự chuyên môn hóa tập trung trong thực thi các nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Trước đây, một người trong doanh nghiệp có thể đảm đương nhiều vị trí khác nhau như: Tài chính, chiến lược, nhân lực, văn hóa… Tuy nhiên, những nhà quản trị tài ba nhận ra rằng, nếu họ để 1 người làm nhiều việc khác nhau, hiệu quả công việc giảm xuống, nhưng nếu giao các nhiệm vụ công việc khác nhau cho từng người, mỗi người đảm nhiệm một công việc chuyên môn nhất định, thời gian làm việc giảm xuống, hiệu quả công việc tăng lên, chi phí phải trả càng thấp đi, trong khi công việc vẫn hoàn thành, áp lực nhân viên phải chịu không lớn, vì vậy doanh nghiệp ngày càng phát triển một cách bền vững.

Sự phân hóa và tập trung chuyên môn ngành nghề, là cơ sở để các đơn vị đào tạo cử nhân rút kinh nghiệm, vì vậy cách đơn vị/tổ chức đào tạo cử nhân dựa trên nhu cầu nhân lực của xã hội, tiến hành phân ngành quản trị kinh doanh thành nhiều chuyên ngành nhỏ và hẹp hơn.

Như trong nội dung câu hỏi bạn đã đề cập đến kinh doanh tài chính và kinh doanh trong kinh tế. Khái niệm kinh tế thông thường có liên quan đến sự điều tiết và quản lý của các đơn vị/cơ quan chuyên ngành và nhà nước , trong việc kiểm tra, giám sát, điều hướng sự phát triển của nền kinh tế, giúp nền kinh tế đất nước ngày càng trở nên thinh vượng.

Kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế, ngoài các kiến thức kinh doanh cơ bản, bạn sẽ được đào tạo sâu hơn về: Lạm phát, lãi suất, các chính sách tiền tệ của nhà nước, các công cụ quản lý kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế học, kinh tế quốc tế,…

Quản lý hoạt động kinh tế có bao gồm hoạt động về quản lý tài chính, và lĩnh vực quản lý(quản trị) tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý. vì vậy các nhà đào tạo có thể phân tách riêng thành một chuyên ngành nhỏ hẹp hơn : Ngành tài chính.

Khi học chuyên ngành tài chính, bạn được đào tạo về: Kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, định phí, đầu tư, quản trị rủi ro tài chính ( trong doanh nghiệp, trong nền kinh tế)…

Những kiến thức thuộc chuyên ngành nhỏ và hẹp hơn có thể giúp cử nhân(người được đào tạo) đảm nhận các nhiệm vụ công việc theo hướng chuyên môn hóa tập trung. Tuy nhiên các chuyên ngành nhỏ hẹp  thuộc về những ngành, khối ngành lớn hơn, vì vậy tại nhiều trường đại học trong và ngoài nước, khi tuyển sinh 1 chuyên ngành học nhỏ, họ thường nêu ra những ngành và khối ngành chứa bao hàm các chuyên ngành này.

Trong quá trình đào tạo, ngoài kiến thức của chuyên ngành nhỏ hẹp, người học sẽ được đào tạo thêm các kiến thức cơ bản của ngành, khối ngành, nâng cao tầm bao quát và nhìn nhận, đánh giá của người học.

Với những thông tin chuyên gia chúng tôi cung cấp trên đây, chúng tôi tin rằng bạn đã có thể nhận biết được vấn đề trong câu hỏi bạn băn khoăn.

Chúc bạn có những định hướng(cách phân biệt) đúng đắn, thành công.

 

Trả lời